Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2366 91.2 3.8 2.4 0.7 1.8
Mun och svalg C00-14 34 97.1 1.2 0.6 0.6 0.6
  Läpp C00 4 100.0 - - - -
  Tunga C02 9 97.7 - - 2.3 -
  Annan muncancer C03-06 10 98.0 - - - 2.0
  Spottkörtel C07-08 5 95.7 - 4.3 - -
  Svalg C01,C09-14 8 94.7 5.3 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 388 83.0 5.2 6.7 2.0 3.3
  Matstrupe C15 13 97.0 - 1.5 - 1.5
  Magsäck C16 36 96.2 0.5 0.5 - 2.7
  Tunntarm C17 9 91.1 - 4.4 - 4.4
  Tjocktarm C18 137 96.5 0.3 1.3 0.7 1.2
  Ändtarm C19-20 63 97.8 - 1.6 0.3 0.3
  Anus C21 5 91.3 - - 8.7 -
  Lever C22 22 74.3 5.5 14.7 2.8 2.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 17 67.8 9.2 12.6 4.6 5.7
  Bukspottkörtel C25 80 47.0 20.4 20.1 5.3 7.3
  Andra matsmältningsorgan C26 6 46.9 6.3 12.5 6.3 28.1
Andningsorgan C30-39 153 62.4 22.1 8.8 1.4 5.2
  Näsa, bihåla C30-31 3 86.7 - 6.7 6.7 -
  Struphuvud C32 4 94.4 - 5.6 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 144 61.6 23.2 8.6 1.4 5.1
  Mediastinum C38 1 50.0 33.3 - - 16.7
Ben C40-41 3 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 132 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 104 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 3 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 19 97.9 1.1 - - 1.1
Bröst C50 774 99.6 0.2 0.0 0.1 0.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 233 95.3 2.1 1.2 0.4 0.9
  Livmoderhals C53 24 97.5 1.7 - 0.8 -
  Livmoderkropp C54 111 98.9 - 0.5 - 0.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 100.0 - - - -
  Äggstock C56 62 88.7 5.1 2.9 1.3 1.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 34 93.6 4.1 1.2 - 1.2
Urinorgan C64-68 97 90.5 1.6 4.1 1.2 2.5
  Njure C64 62 87.0 1.9 6.2 1.6 3.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 36 96.6 1.1 0.6 0.6 1.1
Öga C69 3 69.2 - 30.8 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 105 94.3 - 3.2 0.8 1.7
Sköldkörtel C73 60 97.0 2.7 0.3 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 2 91.7 - - - 8.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 40 59.2 20.9 10.9 2.5 6.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 215 83.5 8.4 1.1 1.4 5.6
  Hodgkin lymfom C81 10 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 98 98.6 0.2 - 0.2 1.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 3 94.1 - - 5.9 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 33 74.3 6.6 6.6 4.2 8.4
  Leukemi C91-95 43 68.7 22.1 - 1.8 7.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 8 39.0 17.1 - 4.9 39.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 19 64.5 24.7 1.1 - 9.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 64 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 166 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 20 98.0 - 2.0 - -
  Basaliom i hud 721 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.