Prostata 759 29.8 90.8
Lunga, luftstrupe 235 9.2 28.1
Hudmelanom 154 6.0 20.8
Urinblåsa och urinvägar3 141 5.5 17.0
Tjocktarm 138 5.4 16.7
Hud, ej-melanom2 137 5.4 15.2
Non-Hodgkin lymfom 103 4.0 13.3
Njure 100 3.9 12.7
Ändtarm 95 3.7 11.6
Hjärna, centrala nervsystemet 81 3.2 12.6
Alla cancerformer2 2547 100.0 318.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.