Lunga, luftstrupe 204 23.1 24.2
Prostata 123 13.9 13.7
Bukspottkörtel 66 7.5 7.9
Tjocktarm 52 5.9 5.8
Ändtarm 41 4.6 4.9
Non-Hodgkin lymfom 40 4.5 4.8
Hjärna, centrala nervsystemet 33 3.7 4.9
Leukemi 32 3.6 3.6
Njure 30 3.4 3.5
Magsäck 27 3.1 3.2
Alla cancerformer2 882 100.0 104.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.