Bröst 821 31.8 98.3
Tjocktarm 166 6.4 16.8
Lunga, luftstrupe 157 6.1 15.2
Hudmelanom 152 5.9 21.5
Livmoderkropp 128 5.0 13.3
Hud, ej-melanom2 123 4.8 10.2
Non-Hodgkin lymfom 102 4.0 10.3
Hjärna, centrala nervsystemet 95 3.7 12.6
Sköldkörtel 87 3.4 12.9
Bukspottkörtel 85 3.3 7.9
Alla cancerformer2 2578 100.0 290.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.