Bröst 135 15.8 14.5
Lunga, luftstrupe 129 15.1 12.3
Bukspottkörtel 72 8.4 6.5
Tjocktarm 53 6.2 4.3
Non-Hodgkin lymfom 38 4.4 2.9
Äggstock 36 4.2 3.3
Magsäck 34 4.0 3.2
Livmoderkropp 32 3.7 2.6
Myelom och andra plasmacellstumörer 32 3.7 2.3
Hjärna, centrala nervsystemet 26 3.0 3.0
Alla cancerformer2 856 100.0 79.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.