Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2379 28.4 3.1 4.6 22.1 5.4 4.0 32.5
Mun och svalg C00-14 59 17.8 3.7 25.6 14.1 1.3 7.7 29.6
  Läpp C00 4 19.0 - - - - - 81.0
  Tunga C02 9 33.3 2.2 31.1 8.9 - 11.1 13.3
  Annan muncancer C03-06 17 20.9 5.8 18.6 16.3 - 4.7 33.7
  Spottkörtel C07-08 4 27.3 4.5 13.6 22.7 4.5 13.6 13.6
  Svalg C01,C09-14 25 8.1 3.3 35.0 15.4 2.4 8.9 26.8
Matsmältningsorgan C15-26 455 13.2 7.2 10.4 28.9 9.7 7.2 23.4
  Matstrupe C15 27 11.8 1.5 8.1 28.7 5.1 6.6 38.2
  Magsäck C16 49 12.1 2.4 10.9 34.0 6.9 10.5 23.1
  Tunntarm C17 11 8.9 - 5.4 39.3 12.5 16.1 17.9
  Tjocktarm C18 129 13.1 15.0 14.4 24.4 11.4 5.1 16.5
  Ändtarm C19-20 90 22.0 11.8 17.8 22.3 9.4 2.4 14.3
  Anus C21 3 40.0 6.7 13.3 6.7 - 6.7 26.7
  Lever C22 47 13.9 0.8 0.8 19.0 6.3 7.2 51.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 11 8.8 1.8 1.8 14.0 7.0 24.6 42.1
  Bukspottkörtel C25 79 5.3 0.3 4.5 47.6 12.1 9.3 20.9
  Andra matsmältningsorgan C26 7 - - - 35.3 20.6 20.6 23.5
Andningsorgan C30-39 269 8.8 1.4 9.0 39.4 11.8 5.7 23.8
  Näsa, bihåla C30-31 6 21.4 10.7 10.7 10.7 3.6 3.6 39.3
  Struphuvud C32 14 35.2 9.9 7.0 9.9 - 1.4 36.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 246 7.1 0.7 9.2 42.0 12.8 6.0 22.2
  Mediastinum C38 1 - - - 40.0 - - 60.0
Ben C40-41 4 27.3 - - 22.7 - 18.2 31.8
Hudmelanom C43 126 22.1 0.3 2.9 3.3 1.9 8.3 61.3
Hud, ej-melanom C44 125 19.4 - 0.5 1.0 - 1.1 78.1
Mesoteliom C45 14 18.3 2.8 5.6 36.6 5.6 12.7 18.3
Autonoma nervsystemet C47 1 66.7 - - - - 33.3 -
Bindvävnad C48-49 13 23.8 - 1.6 19.0 3.2 1.6 50.8
Bröst C50 4 50.0 - 36.4 4.5 4.5 4.5 -
Manliga könsorgan C60-63 727 45.8 4.0 1.3 11.8 2.1 1.2 33.7
  Prostata C61 693 46.0 4.1 1.0 12.0 2.2 1.0 33.8
  Testikel C62 28 46.4 1.4 7.2 8.0 1.4 4.3 31.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 7 27.3 3.0 6.1 15.2 3.0 12.1 33.3
Urinorgan C64-68 220 43.3 2.2 1.3 11.6 2.5 2.5 36.6
  Njure C64 84 29.7 3.3 1.0 19.2 5.9 5.7 35.2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 136 51.8 1.5 1.5 6.9 0.4 0.4 37.5
Öga C69 5 56.5 - - 8.7 - 13.0 21.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 74 98.7 - - 0.3 - 0.5 0.5
Sköldkörtel C73 20 20.8 1.0 15.8 5.0 1.0 11.9 44.6
Andra endokrina körtlar C74-75 3 35.7 - - 14.3 7.1 7.1 35.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 31 - - 0.6 39.4 22.6 20.0 17.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 228 4.3 - 0.1 61.3 8.0 1.5 24.9
  Hodgkin lymfom C81 14 7.0 - - 26.8 7.0 5.6 53.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 97 8.3 - 0.2 36.0 6.0 2.7 46.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 - - - 72.2 16.7 - 11.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 33 0.6 - - 78.7 11.0 - 9.8
  Leukemi C91-95 54 1.1 - - 91.9 6.6 - 0.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 10 - - - 86.0 14.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 17 - - - 86.7 13.3 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 670 99.9 - - 0.0 - 0.1 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.