Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2366 31.7 1.5 14.7 18.1 4.3 4.8 24.8
Mun och svalg C00-14 34 27.9 1.7 15.7 7.6 1.2 5.2 40.7
  Läpp C00 4 38.9 - - - - - 61.1
  Tunga C02 9 31.8 - 15.9 4.5 2.3 2.3 43.2
  Annan muncancer C03-06 10 24.5 4.1 6.1 10.2 - 4.1 51.0
  Spottkörtel C07-08 5 56.5 4.3 - 8.7 - 4.3 26.1
  Svalg C01,C09-14 8 5.3 - 44.7 10.5 2.6 13.2 23.7
Matsmältningsorgan C15-26 388 13.7 6.6 11.8 29.3 8.9 5.7 23.9
  Matstrupe C15 13 6.1 1.5 9.1 25.8 3.0 4.5 50.0
  Magsäck C16 36 12.6 2.2 9.9 31.3 9.9 6.0 28.0
  Tunntarm C17 9 11.1 - 6.7 28.9 13.3 13.3 26.7
  Tjocktarm C18 137 16.4 12.3 16.5 24.3 8.2 6.0 16.3
  Ändtarm C19-20 63 23.6 10.5 17.3 23.0 5.8 3.2 16.6
  Anus C21 5 4.3 - 17.4 - 4.3 4.3 69.6
  Lever C22 22 10.1 1.8 1.8 27.5 7.3 7.3 44.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 17 10.3 1.1 4.6 34.5 10.3 8.0 31.0
  Bukspottkörtel C25 80 6.8 0.5 6.0 43.7 12.3 5.3 25.1
  Andra matsmältningsorgan C26 6 - - 3.1 28.1 18.8 9.4 40.6
Andningsorgan C30-39 153 11.8 0.5 7.5 35.6 11.4 5.5 27.7
  Näsa, bihåla C30-31 3 33.3 - 6.7 13.3 - 6.7 40.0
  Struphuvud C32 4 38.9 - 5.6 16.7 - - 38.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 144 10.6 0.6 7.6 37.1 12.1 5.4 26.6
  Mediastinum C38 1 16.7 - - - - 16.7 66.7
Ben C40-41 3 46.2 - 7.7 15.4 7.7 - 23.1
Hudmelanom C43 132 24.2 0.2 2.7 3.2 0.5 6.5 62.7
Hud, ej-melanom C44 104 22.5 - - 0.4 - 0.8 76.4
Mesoteliom C45 3 5.9 - - 35.3 - 11.8 47.1
Autonoma nervsystemet C47 1 - - - 25.0 - - 75.0
Bindvävnad C48-49 19 13.8 - - 18.1 4.3 6.4 57.4
Bröst C50 774 51.5 0.1 35.1 4.4 1.2 2.4 5.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 233 20.1 1.5 1.5 19.6 3.3 12.9 41.1
  Livmoderhals C53 24 33.9 0.8 5.8 14.9 1.7 4.1 38.8
  Livmoderkropp C54 111 26.1 0.7 0.5 8.5 1.4 8.1 54.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 - - - - 40.0 - 60.0
  Äggstock C56 62 8.7 3.2 0.6 38.6 5.8 19.3 23.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 34 12.3 1.8 3.5 25.1 4.7 23.4 29.2
Urinorgan C64-68 97 38.1 4.5 1.4 15.2 4.3 3.9 32.5
  Njure C64 62 33.8 6.2 1.3 17.2 5.5 5.8 30.2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 36 45.5 1.7 1.7 11.8 2.2 0.6 36.5
Öga C69 3 46.2 7.7 - 7.7 7.7 - 30.8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 105 98.9 - - 0.2 - - 0.9
Sköldkörtel C73 60 21.7 0.3 7.0 2.3 1.0 7.4 60.2
Andra endokrina körtlar C74-75 2 16.7 - - 16.7 16.7 16.7 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 40 0.5 - - 45.8 18.9 22.9 11.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 215 4.0 - 0.1 61.8 8.6 1.9 23.7
  Hodgkin lymfom C81 10 - - - 34.7 4.1 2.0 59.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 98 7.9 - 0.2 38.7 5.3 3.7 44.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 3 - - - 94.1 - - 5.9
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 33 1.2 - - 83.8 10.8 - 4.2
  Leukemi C91-95 43 0.9 - - 86.6 11.5 0.5 0.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 8 - - - 80.5 19.5 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 19 - - - 86.0 14.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 64 98.7 - 0.9 - - - 0.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals 166 99.9 - - - - - 0.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 20 81.2 - 1.0 2.0 - 1.0 14.9
  Basaliom i hud 721 99.9 - - 0.0 - 0.0 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.