Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2123 7997 12849 18320
Mun och svalg C00-14 57 208 312 436
  Läpp C00 3 19 35 66
  Tunga C02 5 27 44 61
  Annan muncancer C03-06 22 67 91 112
  Spottkörtel C07-08 3 14 24 51
  Svalg C01,C09-14 24 81 118 146
Matsmältningsorgan C15-26 342 1116 1632 2291
  Matstrupe C15 19 51 64 74
  Magsäck C16 31 97 141 238
  Tunntarm C17 14 40 54 70
  Tjocktarm C18 122 449 682 960
  Ändtarm C19-20 86 321 510 733
  Anus C21 4 10 16 21
  Lever C22 28 60 66 75
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 13 18 28
  Bukspottkörtel C25 29 70 75 86
  Andra matsmältningsorgan C26 3 5 6 6
Andningsorgan C30-39 136 342 453 589
  Näsa, bihåla C30-31 5 20 24 33
  Struphuvud C32 12 49 84 136
  Lunga, luftstrupe C33-34 119 268 338 409
  Mediastinum C38 - 2 3 5
Ben C40-41 2 14 23 62
Hudmelanom C43 146 544 856 1290
Hud, ej-melanom C44 129 504 691 906
Mesoteliom C45 11 19 22 24
Autonoma nervsystemet C47 2 2 5 16
Bindvävnad C48-49 12 48 79 152
Bröst C50 9 19 33 46
Manliga könsorgan C60-63 763 3204 5678 7531
  Prostata C61 734 3051 5383 6960
  Testikel C62 24 132 261 515
  Andra manliga könsorgan C60,C63 5 21 34 56
Urinorgan C64-68 207 803 1192 1786
  Njure C64 83 289 419 643
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 124 514 773 1143
Öga C69 3 15 22 61
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 69 242 415 818
Sköldkörtel C73 29 89 142 278
Andra endokrina körtlar C74-75 1 10 12 24
Annan eller ospecifierad C76,C80 22 42 53 73
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 183 776 1229 1937
  Hodgkin lymfom C81 17 67 120 259
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 86 346 564 889
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 5 14 22 24
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 22 93 117 139
  Leukemi C91-95 35 183 300 492
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 10 11 13
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 15 63 95 121
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 768 3054 4940 7359
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.