Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2209 8728 14413 25044
Mun och svalg C00-14 33 136 220 341
  Läpp C00 5 18 26 43
  Tunga C02 7 36 55 81
  Annan muncancer C03-06 7 37 61 86
  Spottkörtel C07-08 5 19 44 76
  Svalg C01,C09-14 9 26 34 55
Matsmältningsorgan C15-26 307 944 1482 2336
  Matstrupe C15 12 17 20 28
  Magsäck C16 19 59 100 202
  Tunntarm C17 9 35 57 92
  Tjocktarm C18 141 462 711 1114
  Ändtarm C19-20 68 258 434 702
  Anus C21 7 15 31 41
  Lever C22 6 19 25 28
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 15 20 33
  Bukspottkörtel C25 39 63 83 95
  Andra matsmältningsorgan C26 - 1 1 1
Andningsorgan C30-39 100 250 323 435
  Näsa, bihåla C30-31 3 11 15 23
  Struphuvud C32 2 14 22 30
  Lunga, luftstrupe C33-34 94 223 284 372
  Mediastinum C38 - - - 2
Ben C40-41 1 10 18 52
Hudmelanom C43 150 613 911 1468
Hud, ej-melanom C44 121 434 627 804
Mesoteliom C45 1 5 5 8
Autonoma nervsystemet C47 2 4 4 11
Bindvävnad C48-49 12 67 99 200
Bröst C50 801 3551 6239 10933
Kvinnliga könsorgan C51-58 223 868 1484 3055
  Livmoderhals C53 20 94 171 497
  Livmoderkropp C54 118 471 850 1645
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 3 5 18
  Äggstock C56 42 194 311 662
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 42 106 147 233
Urinorgan C64-68 77 342 535 864
  Njure C64 41 205 315 507
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 36 137 220 357
Öga C69 1 12 22 73
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 84 392 715 1425
Sköldkörtel C73 85 279 469 1050
Andra endokrina körtlar C74-75 2 9 17 44
Annan eller ospecifierad C76,C80 33 78 116 145
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 176 734 1127 1800
  Hodgkin lymfom C81 6 46 78 205
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 85 361 568 865
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 3 15 25 31
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 29 94 119 145
  Leukemi C91-95 34 141 225 403
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 10 11 15
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 15 67 101 136
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 67 309 590 886
  Förstadier till cancer i livmoderhals 175 822 1650 3605
  Borderlinetumör i äggstock D39 13 94 161 370
  Basaliom i hud 780 3418 5736 8939
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.