Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 264 1000 1588 2258
Mun och svalg C00-14 7 28 40 55
  Läpp C00 0 2 4 7
  Tunga C02 1 4 6 8
  Annan muncancer C03-06 3 9 12 14
  Spottkörtel C07-08 0 2 4 7
  Svalg C01,C09-14 3 11 15 19
Matsmältningsorgan C15-26 42 137 198 273
  Matstrupe C15 2 6 8 9
  Magsäck C16 4 12 17 28
  Tunntarm C17 2 5 7 9
  Tjocktarm C18 15 55 83 115
  Ändtarm C19-20 10 39 61 86
  Anus C21 0 1 2 3
  Lever C22 3 8 8 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 3 8 9 10
  Andra matsmältningsorgan C26 0 1 1 1
Andningsorgan C30-39 16 42 55 70
  Näsa, bihåla C30-31 1 3 3 4
  Struphuvud C32 2 6 10 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 32 40 48
  Mediastinum C38 - 0 1 1
Ben C40-41 0 2 4 9
Hudmelanom C43 19 72 112 164
Hud, ej-melanom C44 14 56 77 102
Mesoteliom C45 1 2 3 3
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 4
Bindvävnad C48-49 2 7 11 22
Bröst C50 1 2 4 6
Manliga könsorgan C60-63 92 380 663 869
  Prostata C61 86 351 609 775
  Testikel C62 5 26 49 86
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 4 7
Urinorgan C64-68 25 97 143 212
  Njure C64 10 36 52 80
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 15 60 91 132
Öga C69 0 2 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 41 69 128
Sköldkörtel C73 4 13 21 38
Andra endokrina körtlar C74-75 0 2 3 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 5 7 9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 111 175 280
  Hodgkin lymfom C81 3 13 23 44
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 48 76 120
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 1 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 11 14 17
  Leukemi C91-95 5 28 46 79
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 8 12 16
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 89 353 568 841
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.