Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 255 1005 1634 2699
Mun och svalg C00-14 4 15 24 37
  Läpp C00 0 1 2 3
  Tunga C02 1 4 6 8
  Annan muncancer C03-06 1 4 6 9
  Spottkörtel C07-08 1 3 6 9
  Svalg C01,C09-14 1 3 4 7
Matsmältningsorgan C15-26 32 96 149 225
  Matstrupe C15 1 2 2 3
  Magsäck C16 2 6 10 19
  Tunntarm C17 1 4 6 10
  Tjocktarm C18 15 46 71 107
  Ändtarm C19-20 7 27 44 66
  Anus C21 1 2 3 4
  Lever C22 1 2 2 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 2 3
  Bukspottkörtel C25 4 7 9 10
  Andra matsmältningsorgan C26 - 0 0 0
Andningsorgan C30-39 10 26 34 44
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 2
  Struphuvud C32 0 1 2 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 9 24 30 38
  Mediastinum C38 - - - 0
Ben C40-41 0 2 3 8
Hudmelanom C43 21 79 115 174
Hud, ej-melanom C44 10 34 49 63
Mesoteliom C45 0 0 0 1
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 3
Bindvävnad C48-49 2 8 12 25
Bröst C50 95 412 707 1152
Kvinnliga könsorgan C51-58 25 98 163 306
  Livmoderhals C53 3 15 26 63
  Livmoderkropp C54 12 48 84 145
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 1 2
  Äggstock C56 5 24 38 74
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 11 15 23
Urinorgan C64-68 8 34 52 83
  Njure C64 5 22 33 52
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 12 19 30
Öga C69 0 2 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 55 99 182
Sköldkörtel C73 13 42 67 135
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 3 9
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 8 12 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 91 139 228
  Hodgkin lymfom C81 1 10 16 35
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 40 63 95
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 9 12 14
  Leukemi C91-95 5 21 33 65
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 8 11 14
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 38 69 98
  Förstadier till cancer i livmoderhals 37 165 311 591
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 13 22 45
  Basaliom i hud 76 327 541 811
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.