Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 708 742 794 834 881 988 1176 1344 1377 1444 1509
Mun och svalg C00-14 18 16 18 17 22 29 32 35 41 46 57
  Läpp C00 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 3
  Tunga C02 3 2 2 3 4 5 5 6 6 6 16
  Annan muncancer C03-06 3 2 4 3 4 5 7 10 10 12 10
  Spottkörtel C07-08 1 2 4 2 1 3 3 3 3 2 2
  Svalg C01,C09-14 7 6 5 6 9 11 12 14 20 22 26
Matsmältningsorgan C15-26 192 203 210 222 214 208 225 251 282 291 282
  Matstrupe C15 13 12 10 10 11 14 14 18 19 26 21
  Magsäck C16 74 69 62 56 43 39 31 30 26 24 21
  Tunntarm C17 1 2 3 4 4 3 4 6 5 4 6
  Tjocktarm C18 30 37 43 46 55 57 62 64 81 80 71
  Ändtarm C19-20 24 22 30 33 34 34 43 46 43 50 57
  Anus C21 - - 0 1 0 1 2 2 3 3 3
  Lever C22 11 19 19 26 21 20 23 29 40 47 30
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 3 7 8 6 5 7 7 8 9 12
  Bukspottkörtel C25 33 38 33 38 40 34 38 45 54 45 57
  Andra matsmältningsorgan C26 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 4
Andningsorgan C30-39 241 234 238 214 193 172 176 174 179 176 168
  Näsa, bihåla C30-31 3 4 2 2 2 1 2 2 1 3 2
  Struphuvud C32 23 19 16 15 13 11 13 13 12 12 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 214 210 219 196 176 158 160 156 162 159 149
  Mediastinum C38 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2
Ben C40-41 4 4 3 3 1 2 2 1 2 5 4
Hudmelanom C43 11 12 17 21 28 28 32 47 71 78 90
Hud, ej-melanom C44 10 9 9 14 25 27 35 47 68 67 76
Mesoteliom C45 2 2 3 6 7 8 8 10 12 11 2
Autonoma nervsystemet C47 1 1 0 0 0 0 - 0 0 - 1
Bindvävnad C48-49 5 6 3 4 7 6 9 10 10 9 9
Bröst C50 1 1 1 0 2 1 1 2 2 2 4
Manliga könsorgan C60-63 72 91 111 126 158 240 388 482 394 393 475
  Prostata C61 66 82 105 118 147 227 376 464 373 369 445
  Testikel C62 4 6 4 6 8 11 10 16 17 21 27
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3
Urinorgan C64-68 57 67 70 84 94 105 96 92 114 130 126
  Njure C64 23 29 27 38 40 41 38 37 42 51 41
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 34 38 43 46 54 64 58 55 72 79 85
Öga C69 3 2 4 1 3 2 3 2 3 1 2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 22 19 21 31 29 37 37 42 44 49 48
Sköldkörtel C73 3 5 6 7 6 8 8 8 11 12 12
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 11 11 14 9 21 25 29 19 23 17
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 62 66 67 80 91 97 110 124 148 134
  Hodgkin lymfom C81 7 9 6 5 5 6 6 6 9 14 9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 16 16 25 26 33 44 44 55 53 71 57
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 0 0 - 1 1 1 2 2 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 8 8 10 14 11 12 13 15 12 22
  Leukemi C91-95 23 24 24 22 23 23 29 26 31 32 30
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 0 1 4 5 4 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 4 3 5 5 7 5 5 8 13 14
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 61 77 113 137 174 209 257 328 425 510 491
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.