Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 505 512 527 523 506 498 505 536 540 584 579
Mun och svalg C00-14 12 8 9 8 10 11 14 14 12 19 18
  Läpp C00 1 0 - 0 1 - - - - - -
  Tunga C02 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 6
  Annan muncancer C03-06 2 1 2 2 1 1 3 4 3 3 5
  Spottkörtel C07-08 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 -
  Svalg C01,C09-14 6 4 4 3 7 7 7 7 8 11 7
Matsmältningsorgan C15-26 154 155 158 165 147 141 142 161 172 188 186
  Matstrupe C15 11 12 8 10 9 13 12 16 15 14 24
  Magsäck C16 65 52 51 48 32 27 23 24 21 23 17
  Tunntarm C17 1 1 1 2 3 1 1 2 2 - 1
  Tjocktarm C18 17 23 26 24 25 25 25 31 29 31 26
  Ändtarm C19-20 13 12 17 17 16 20 22 18 14 26 25
  Anus C21 - - - - 0 0 1 1 1 - 2
  Lever C22 10 16 16 22 17 15 17 21 32 42 27
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 3 5 8 5 5 6 6 7 6 7
  Bukspottkörtel C25 32 34 32 33 39 32 34 40 48 43 56
  Andra matsmältningsorgan C26 1 2 2 2 1 1 1 3 2 3 1
Andningsorgan C30-39 204 197 201 179 170 145 150 143 144 137 149
  Näsa, bihåla C30-31 2 2 1 0 1 1 1 1 1 - 1
  Struphuvud C32 10 10 7 7 6 4 5 4 3 2 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 191 183 191 170 161 140 143 137 138 132 143
  Mediastinum C38 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2
Ben C40-41 2 2 2 1 2 1 0 1 1 - 2
Hudmelanom C43 7 6 5 6 7 9 8 9 14 11 17
Hud, ej-melanom C44 1 1 0 1 1 - 0 1 2 1 3
Mesoteliom C45 2 1 3 5 7 7 8 9 11 12 13
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 4 3 2 2 2 3 4 3 3 5 2
Bröst C50 - 0 0 - 0 0 - - 0 1 -
Manliga könsorgan C60-63 28 42 45 52 60 64 64 72 65 67 59
  Prostata C61 27 39 43 50 59 64 64 71 64 66 57
  Testikel C62 1 2 1 1 1 0 0 0 1 - 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 1 0 - 0 0 0 1 1 1
Urinorgan C64-68 26 32 31 35 32 31 26 33 32 45 36
  Njure C64 14 19 14 21 17 15 14 16 15 27 19
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 12 13 17 14 14 16 12 17 17 18 17
Öga C69 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 12 11 14 16 15 16 19 14 24 26
Sköldkörtel C73 1 2 2 2 1 1 2 1 2 - 4
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 8 8 12 7 16 20 21 14 13 9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 37 41 47 40 43 51 50 49 50 59 53
  Hodgkin lymfom C81 5 4 3 2 2 2 2 0 1 1 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 10 17 14 16 21 24 19 20 23 25
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - - 0 0 0 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 6 7 6 9 9 7 11 8 12 11
  Leukemi C91-95 16 19 17 16 14 15 14 15 16 12 13
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 2 2 6 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 3 2 3 3 2 2 2 5 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 0 0 - 0 0 0 - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.