Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 887 965 1064 1151 1238 1348 1434 1489 1686 1776 1776
Mun och svalg C00-14 12 12 13 15 17 19 19 25 24 25 30
  Läpp C00 1 1 2 3 4 3 4 3 1 3 3
  Tunga C02 3 3 3 4 3 5 3 5 7 7 7
  Annan muncancer C03-06 3 3 4 3 4 5 6 7 7 7 4
  Spottkörtel C07-08 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3
  Svalg C01,C09-14 3 4 3 3 3 4 3 6 5 6 13
Matsmältningsorgan C15-26 260 271 293 302 296 292 273 260 292 289 284
  Matstrupe C15 18 14 13 14 11 8 12 9 11 10 9
  Magsäck C16 78 72 75 61 60 50 33 29 26 24 15
  Tunntarm C17 3 3 3 3 3 4 4 5 7 8 11
  Tjocktarm C18 52 65 73 77 81 83 87 79 100 107 99
  Ändtarm C19-20 36 37 39 43 38 41 38 45 42 52 42
  Anus C21 - 0 2 2 2 4 4 4 4 6 4
  Lever C22 11 13 17 18 18 20 15 15 22 18 18
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 22 22 22 28 22 22 18 10 13 10 15
  Bukspottkörtel C25 37 44 43 53 60 57 60 58 61 48 64
  Andra matsmältningsorgan C26 4 1 4 2 2 2 2 4 7 6 7
Andningsorgan C30-39 47 59 66 81 87 99 102 108 128 135 153
  Näsa, bihåla C30-31 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1
  Struphuvud C32 2 2 2 2 2 2 3 1 2 5 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 41 53 61 77 82 94 97 104 122 122 145
  Mediastinum C38 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 4
Ben C40-41 3 4 2 1 4 2 2 2 1 6 1
Hudmelanom C43 13 23 26 30 28 33 35 47 77 83 102
Hud, ej-melanom C44 12 10 15 18 27 31 39 47 57 81 66
Mesoteliom C45 2 1 2 2 3 4 3 2 3 - 2
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 7 7 4 6 8 8 9 11 14 20 15
Bröst C50 184 228 259 310 350 400 450 506 583 613 603
Kvinnliga könsorgan C51-58 161 151 163 148 149 162 190 171 174 176 185
  Livmoderhals C53 56 39 35 27 20 25 23 19 16 18 15
  Livmoderkropp C54 46 59 63 57 68 75 93 81 83 83 98
  Annan cancer i livmodern C55,C58 4 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1
  Äggstock C56 46 44 51 51 50 49 49 51 51 49 44
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 8 10 12 10 12 21 18 23 24 27
Urinorgan C64-68 40 54 49 59 70 61 56 63 69 81 67
  Njure C64 23 26 24 31 38 30 30 33 37 41 37
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 17 27 26 28 32 30 26 29 32 40 30
Öga C69 3 3 2 2 4 4 3 1 3 1 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 34 33 36 37 45 55 69 67 76 64 64
Sköldkörtel C73 15 19 21 22 21 27 26 25 25 28 32
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 2 2 1 1 2 1 1 4 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 18 20 24 19 23 39 34 34 29 37 33
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 74 70 87 95 105 109 122 118 130 133 132
  Hodgkin lymfom C81 9 9 7 6 6 4 8 6 9 7 8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 19 14 30 36 44 51 58 55 58 68 66
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 1 2 2 1 2 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 11 13 17 17 20 17 17 17 18 18
  Leukemi C91-95 31 28 32 31 27 23 27 30 27 23 28
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 4 3 8 6 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 8 5 5 10 9 7 6 9 11 7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 1 1 1 3 5 16 26 47 53 63 55
  Förstadier till cancer i livmoderhals 61 27 20 13 13 27 111 69 84 116 95
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 5 6 5 9 9 10 11 14 11 14
  Basaliom i hud 113 134 180 227 255 321 366 457 534 580 669
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.