Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 537 555 587 599 620 626 607 599 609 636 651
Mun och svalg C00-14 5 6 6 6 6 8 6 9 7 8 6
  Läpp C00 0 - - - 0 0 0 0 - 1 1
  Tunga C02 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1
  Annan muncancer C03-06 1 2 1 1 3 3 3 3 2 1 -
  Spottkörtel C07-08 1 1 1 0 0 2 1 1 0 2 -
  Svalg C01,C09-14 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 4
Matsmältningsorgan C15-26 208 216 215 225 216 199 178 170 188 155 187
  Matstrupe C15 17 15 11 13 10 8 9 7 9 8 10
  Magsäck C16 65 64 58 52 46 34 23 23 23 15 20
  Tunntarm C17 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 7
  Tjocktarm C18 34 37 41 42 45 38 40 34 40 37 36
  Ändtarm C19-20 23 25 22 23 21 25 17 19 19 19 20
  Anus C21 - - 0 2 0 1 2 1 1 2 -
  Lever C22 9 11 15 16 16 17 12 13 19 13 22
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 20 20 19 23 20 19 15 9 11 6 11
  Bukspottkörtel C25 36 42 42 50 55 53 56 57 58 46 53
  Andra matsmältningsorgan C26 3 2 4 2 2 2 2 4 6 6 8
Andningsorgan C30-39 39 45 53 67 71 83 85 88 102 132 106
  Näsa, bihåla C30-31 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 -
  Struphuvud C32 1 1 1 1 1 0 2 1 0 - 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 36 42 50 64 69 81 81 86 98 124 101
  Mediastinum C38 1 1 1 0 0 1 0 1 1 3 3
Ben C40-41 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 -
Hudmelanom C43 5 5 7 6 5 6 6 7 8 7 8
Hud, ej-melanom C44 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Mesoteliom C45 2 1 1 1 3 3 4 2 3 1 2
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - 1 0 0 - 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 3 5 3 3 4 4 4 6 6 8 10
Bröst C50 79 87 95 99 103 112 121 113 99 105 113
Kvinnliga könsorgan C51-58 81 69 80 66 70 61 60 68 69 83 67
  Livmoderhals C53 26 18 19 14 14 9 9 7 5 5 7
  Livmoderkropp C54 13 17 14 13 14 16 16 19 20 29 12
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  Äggstock C56 33 28 39 33 36 29 26 29 33 30 28
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 6 5 5 6 6 6 9 13 9 18 19
Urinorgan C64-68 18 27 23 26 29 26 21 22 29 19 33
  Njure C64 12 14 12 14 16 14 13 12 17 7 22
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 13 11 12 13 12 9 10 12 12 11
Öga C69 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 16 15 16 19 18 17 18 18 21 16
Sköldkörtel C73 6 5 5 4 3 4 3 2 3 2 2
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 16 17 20 16 20 34 31 26 22 21 19
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 51 50 59 60 65 64 66 64 50 69 79
  Hodgkin lymfom C81 5 6 5 3 1 0 1 1 1 - 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 13 12 17 21 24 27 31 24 20 36 36
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 1 0 0 1 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 7 9 12 14 14 13 16 10 15 16
  Leukemi C91-95 26 22 24 20 22 17 16 17 12 9 22
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 2 3 4 6 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 4 3 5 4 2 3 2 3 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 0 0 0 1 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 0 - - - - 0 - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1
  Basaliom i hud 0 0 0 0 0 - 0 0 - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.