Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 28.6 20.0 17.2 37.7 41.9 64.1 77.5 78.8 120.9 211.1 392.0 761.4 1305 1893 2557 3069 3363 4447 328.1
Mun och svalg C00-14 - - - 1.3 0.9 1.5 2.3 2.8 7.0 11.6 17.5 46.8 54.9 60.1 80.6 75.7 53.9 44.8 11.3
  Läpp C00 - - - 1.3 - - - - - - - 1.2 1.2 3.2 7.1 6.6 - - 0.5
  Tunga C02 - - - - 0.9 0.7 0.8 1.9 1.0 1.9 5.5 8.4 7.2 6.3 14.2 9.9 9.8 7.5 2.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.9 2.2 16.8 16.7 14.2 16.6 23.0 19.6 22.4 2.8
  Spottkörtel C07-08 - - - - - 0.7 0.8 0.9 2.0 - 2.2 - - 1.6 4.7 - - - 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.8 - 4.0 6.8 7.7 20.4 29.8 34.8 37.9 36.2 24.5 14.9 5.4
Matsmältningsorgan C15-26 - 1.5 - 4.0 2.8 2.9 6.0 12.2 23.0 39.7 81.0 164.5 226.6 379.5 500.4 694.0 724.6 992.4 62.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.0 1.9 9.9 16.8 32.2 34.8 28.5 52.6 19.6 59.7 5.2
  Magsäck C16 - - - - - - 1.5 1.9 2.0 3.9 4.4 13.2 21.5 25.3 42.7 55.9 83.2 74.6 5.1
  Tunntarm C17 - - - - - - - 0.9 - 2.9 2.2 1.2 8.3 6.3 4.7 16.4 9.8 - 1.2
  Tjocktarm C18 - 1.5 - 4.0 1.9 2.2 1.5 3.8 10.0 7.7 24.1 31.2 46.5 109.1 111.5 207.2 235.0 291.0 16.7
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.9 0.7 0.8 2.8 3.0 6.8 15.3 30.0 44.1 71.2 85.4 111.8 102.8 104.5 10.7
  Anus C21 - - - - - - - 0.9 1.0 2.9 3.3 3.6 3.6 3.2 4.7 - - - 0.9
  Lever C22 - - - - - - 0.8 0.9 5.0 4.8 7.7 26.4 32.2 36.4 73.5 105.3 97.9 156.7 8.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 1.1 7.2 2.4 12.7 16.6 16.4 53.9 44.8 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 1.5 0.9 1.0 7.7 13.1 34.8 33.4 77.5 128.1 118.4 102.8 223.9 11.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 1.0 - - 2.4 3.2 4.7 9.9 19.6 37.3 0.7
Andningsorgan C30-39 1.3 - - - 0.9 0.7 - 3.8 7.0 17.4 29.6 96.1 169.3 276.7 379.4 424.3 430.8 507.4 38.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - 0.9 2.0 1.0 - - 1.2 - 7.1 3.3 4.9 - 0.5
  Struphuvud C32 - - - - - 0.7 - 0.9 2.0 2.9 - 12.0 15.5 23.7 19.0 19.7 34.3 7.5 3.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 1.9 2.0 11.6 28.5 81.7 151.4 249.9 353.4 401.3 381.9 492.5 34.6
  Mediastinum C38 1.3 - - - 0.9 - - - - - - 1.2 1.2 3.2 - - 9.8 - 0.5
Ben C40-41 - - 1.6 - - - 1.5 - 2.0 3.9 2.2 - - 4.7 - - 4.9 - 0.9
Hudmelanom C43 - - - - 5.6 5.9 7.5 12.2 17.0 24.2 32.8 38.4 62.0 85.4 130.4 141.4 146.9 208.9 18.6
Hud, ej-melanom C44 - - - 1.3 - 2.2 - 0.9 4.0 6.8 9.9 15.6 37.0 56.9 147.0 164.5 259.5 701.4 14.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 1.1 9.6 13.1 11.1 28.5 29.6 24.5 22.4 2.4
Autonoma nervsystemet C47 - 3.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.3
Bindvävnad C48-49 - - 1.6 - 2.8 2.2 1.5 1.9 1.0 1.9 5.5 2.4 11.9 9.5 16.6 13.2 9.8 14.9 2.6
Bröst C50 - - - - - 0.7 - - - 1.0 - - 6.0 4.7 4.7 9.9 - - 0.7
Manliga könsorgan C60-63 - - - 5.4 10.3 16.9 22.6 15.0 16.0 32.0 98.5 234.2 459.1 612.0 751.8 871.7 959.6 977.5 92.2
  Prostata C61 - - - - - - - - 6.0 23.2 90.9 230.6 454.3 602.5 751.8 868.4 959.6 970.0 85.1
  Testikel C62 - - - 5.4 10.3 16.9 22.6 15.0 10.0 7.7 5.5 1.2 1.2 3.2 - - - 7.5 6.5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 1.0 2.2 2.4 3.6 6.3 - 3.3 - - 0.6
Urinorgan C64-68 2.6 1.5 - 4.0 1.9 2.9 2.3 5.6 6.0 17.4 35.0 50.4 96.6 177.1 230.0 328.9 323.1 365.6 27.4
  Njure C64 1.3 1.5 - 1.3 - 2.2 0.8 3.8 5.0 12.6 14.2 26.4 46.5 68.0 80.6 105.3 97.9 104.5 11.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.3 - - 2.7 1.9 0.7 1.5 1.9 1.0 4.8 20.8 24.0 50.1 109.1 149.4 223.7 225.2 261.2 16.1
Öga C69 2.6 - - - - - - - 1.0 - - 3.6 - - 4.7 - - - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10.4 4.6 7.8 8.1 3.7 8.8 10.5 6.6 12.0 21.3 19.7 30.0 27.4 34.8 37.9 52.6 73.4 59.7 13.4
Sköldkörtel C73 - - - - 1.9 1.5 5.3 6.6 4.0 4.8 4.4 7.2 11.9 6.3 4.7 3.3 4.9 22.4 2.9
Andra endokrina körtlar C74-75 1.3 - 1.6 - - - 0.8 - - - - - 3.6 3.2 4.7 - 4.9 - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.7 0.8 0.9 2.0 1.9 6.6 8.4 13.1 23.7 45.1 29.6 68.5 97.0 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.4 9.2 4.7 13.5 11.2 16.9 16.5 10.3 19.0 27.1 48.2 54.0 112.1 147.1 189.7 230.3 274.2 432.8 33.5
  Hodgkin lymfom C81 - - 3.1 5.4 6.5 8.1 3.8 3.8 2.0 1.9 - 2.4 7.2 3.2 9.5 6.6 - - 3.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5.2 4.6 - 5.4 2.8 5.9 9.8 3.8 11.0 13.6 29.6 24.0 54.9 71.2 71.1 95.4 112.6 134.3 14.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 1.2 2.4 3.2 2.4 3.3 4.9 7.5 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 4.8 6.6 10.8 8.3 22.1 42.7 36.2 34.3 29.8 3.6
  Leukemi C91-95 5.2 4.6 1.6 2.7 1.9 2.2 2.3 1.9 2.0 5.8 8.8 15.6 31.0 33.2 45.1 52.6 68.5 126.9 8.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 16.4 19.6 74.6 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 0.7 0.8 0.9 4.0 1.0 3.3 - 8.3 14.2 19.0 19.7 34.3 59.7 2.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 1.3 2.8 5.2 14.3 20.6 37.0 80.4 133.6 181.3 327.9 566.1 827.7 1112 1483 1903 98.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.