Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2.6 7.7 - 4.0 4.7 8.1 11.3 4.7 34.0 55.2 124.8 251.0 372.0 744.8 967.6 1477 1797 2746 119.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 0.8 - 1.0 2.9 9.9 14.4 11.9 25.3 21.3 29.6 24.5 52.2 3.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - 1.0 2.2 1.2 1.2 4.7 2.4 6.6 4.9 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 2.2 6.0 2.4 3.2 - 3.3 4.9 29.8 0.7
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 1.1 - - 3.2 - - - - 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.8 - 1.0 1.9 4.4 7.2 8.3 14.2 19.0 19.7 14.7 22.4 2.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 0.9 - 2.3 0.9 13.0 20.3 43.8 96.1 115.7 240.4 313.0 506.6 499.4 731.3 37.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 2.0 1.9 7.7 8.4 20.3 41.1 21.3 42.8 24.5 29.8 4.1
  Magsäck C16 - - - - - - 0.8 - 3.0 2.9 4.4 9.6 11.9 20.6 30.8 52.6 73.4 82.1 4.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.4 1.2 3.2 - 6.6 - - 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - 0.9 - - - - 1.9 7.7 10.8 10.7 38.0 42.7 88.8 112.6 134.3 5.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.8 - 1.0 2.9 2.2 10.8 13.1 28.5 37.9 52.6 44.1 52.2 4.0
  Anus C21 - - - - - - - - - 1.9 2.2 - - - - 3.3 - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - 0.9 4.0 2.9 7.7 18.0 23.8 31.6 52.2 105.3 97.9 141.8 6.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.0 1.1 3.6 1.2 9.5 7.1 19.7 44.1 37.3 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.8 - 3.0 3.9 10.9 32.4 33.4 66.4 118.6 128.3 88.1 216.4 10.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 1.0 - - - 1.6 2.4 6.6 14.7 37.3 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 1.9 3.0 6.8 29.6 63.7 116.9 234.0 308.3 368.4 411.2 514.9 30.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 1.2 - - 4.7 - - - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 2.4 3.6 1.6 2.4 13.2 14.7 7.5 0.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 1.9 2.0 5.8 29.6 58.8 110.9 229.3 301.2 355.2 391.7 492.5 29.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 1.2 3.2 - - 4.9 7.5 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - 2.0 - 1.1 - - 1.6 - - - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - 0.7 0.8 - 2.0 3.9 4.4 2.4 11.9 15.8 14.2 23.0 53.9 67.2 2.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 2.4 - - 2.4 3.3 4.9 37.3 0.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 1.1 7.2 10.7 11.1 26.1 42.8 19.6 29.8 2.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - 1.1 - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - 0.7 1.5 - - 1.0 - 1.2 3.6 4.7 - - 14.7 7.5 0.7
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 1.2 - 2.4 - - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 0.7 1.5 - - 1.0 3.3 8.4 20.3 63.3 94.9 194.1 362.3 544.7 11.8
  Prostata C61 - - - - - - - - - 1.0 3.3 6.0 19.1 58.5 94.9 194.1 362.3 544.7 11.4
  Testikel C62 - - - - - 0.7 1.5 - - - - - - - - - - - 0.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - 2.4 1.2 4.7 - - - - 0.3
Urinorgan C64-68 - - - - - 1.5 - - 1.0 6.8 6.6 14.4 27.4 42.7 47.4 95.4 122.4 268.6 7.7
  Njure C64 - - - - - 0.7 - - 1.0 4.8 3.3 9.6 16.7 22.1 30.8 46.1 68.5 97.0 4.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.7 - - - 1.9 3.3 4.8 10.7 20.6 16.6 49.3 53.9 171.6 3.5
Öga C69 - - - - - - - - - 1.0 1.1 1.2 - - 2.4 3.3 4.9 14.9 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.6 1.5 - 2.7 - 0.7 3.8 0.9 7.0 5.8 6.6 15.6 14.3 26.9 19.0 32.9 29.4 37.3 5.2
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - 1.0 - 2.2 1.2 2.4 3.2 2.4 - - 22.4 0.6
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3.1 - - 0.9 - - - - - - - 1.2 1.6 2.4 - 4.9 - 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 0.9 1.0 1.0 3.3 6.0 6.0 9.5 37.9 23.0 44.1 82.1 2.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 3.1 - 1.3 2.8 3.7 0.8 - 3.0 4.8 10.9 16.8 28.6 64.8 73.5 154.6 200.7 335.8 11.5
  Hodgkin lymfom C81 - - - 1.3 - - - - - - - - 1.2 1.6 2.4 6.6 - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 1.5 - - 0.9 1.5 0.8 - 2.0 1.9 7.7 10.8 13.1 33.2 28.5 52.6 58.7 104.5 4.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 2.9 1.1 1.2 8.3 9.5 21.3 26.3 49.0 52.2 2.1
  Leukemi C91-95 - 1.5 - - 1.9 2.2 - - 1.0 - 2.2 3.6 6.0 19.0 16.6 49.3 53.9 89.5 3.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 1.2 - - - 3.3 19.6 67.2 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 1.6 4.7 16.4 19.6 22.4 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.