Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 28.5 16.0 11.4 21.1 36.6 74.9 94.5 150.5 224.3 399.8 603.8 759.1 1198 1467 1513 1744 2097 2347 291.4
Mun och svalg C00-14 - - - 1.3 0.8 1.3 0.8 1.0 3.0 1.9 5.0 12.0 32.5 27.8 17.8 26.2 26.1 35.8 4.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 1.0 3.6 - 2.0 9.5 6.7 0.2
  Tunga C02 - - - - 0.8 1.3 0.8 - 1.0 - 2.0 1.0 7.7 3.6 8.1 6.0 9.5 11.2 1.2
  Annan muncancer C03-06 - - - 1.3 - - - - - 0.9 1.0 4.0 8.6 6.0 3.2 10.1 2.4 11.2 1.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - 1.0 1.0 - - 1.0 3.8 - 1.6 4.0 2.4 4.5 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 1.0 0.9 2.0 6.0 11.5 14.5 4.9 4.0 2.4 2.2 1.5
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 2.6 2.3 2.0 3.9 10.0 20.1 30.0 54.8 89.0 156.0 230.9 275.1 384.6 538.6 639.8 39.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.0 - 1.0 2.0 7.7 4.8 12.9 20.1 23.7 22.4 1.3
  Magsäck C16 - - - - - - 0.8 1.0 4.0 5.6 3.0 11.0 15.3 15.7 24.3 24.2 40.3 60.4 3.6
  Tunntarm C17 - - - - - - 0.8 1.0 - - - 4.0 2.9 4.8 6.5 12.1 11.9 24.6 1.0
  Tjocktarm C18 - - - 2.6 2.3 2.0 1.5 5.0 6.0 10.3 23.9 28.0 58.4 82.2 101.9 118.8 194.5 205.8 14.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 1.0 5.0 5.6 7.0 22.0 19.1 33.9 42.1 64.4 78.3 76.1 6.0
  Anus C21 - - - - - - - - 1.0 0.9 3.0 2.0 6.7 3.6 4.9 - - 2.2 0.8
  Lever C22 - - - - - - - - - 2.8 4.0 4.0 10.5 19.3 25.9 22.1 45.1 53.7 2.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.0 1.9 1.0 2.0 4.8 6.0 9.7 24.2 19.0 40.3 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.8 2.0 1.0 1.9 12.0 13.0 28.7 58.0 43.7 94.6 109.1 118.6 7.3
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 1.0 0.9 - 1.0 1.9 2.4 3.2 4.0 16.6 35.8 0.7
Andningsorgan C30-39 1.4 - - - - 0.7 1.5 1.0 7.0 9.4 23.9 56.0 109.1 133.0 160.2 165.1 173.2 217.0 19.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - 1.0 - - 2.0 - 1.0 - 1.6 2.0 2.4 - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 1.0 - - 3.0 4.8 - - - 2.4 6.7 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 0.8 - 6.0 8.4 21.9 50.0 103.3 131.8 157.0 159.1 163.7 192.4 18.6
  Mediastinum C38 1.4 - - - - 0.7 0.8 - - - - 1.0 - 1.2 - - 2.4 13.4 0.4
Ben C40-41 - - - - - 1.3 1.5 1.0 - - 1.0 1.0 1.0 2.4 1.6 - - 2.2 0.5
Hudmelanom C43 - - - 5.3 9.3 20.9 17.8 20.9 21.1 31.8 40.8 39.0 40.2 53.2 64.7 50.3 71.2 89.5 17.8
Hud, ej-melanom C44 - - - 1.3 - 0.7 0.8 - 1.0 0.9 9.0 7.0 21.0 33.9 55.0 76.5 140.0 281.9 6.9
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 2.4 3.2 - 7.1 4.5 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 1.4 - 3.3 1.3 0.8 0.7 2.3 - 3.0 4.7 8.0 6.0 7.7 13.3 16.2 24.2 14.2 11.2 3.3
Bröst C50 - - - - 1.6 8.8 20.1 52.8 97.6 216.3 292.9 336.0 538.7 547.7 459.5 449.0 481.6 422.8 108.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - 3.9 4.7 10.1 10.8 16.9 24.1 32.8 55.8 77.0 110.0 143.9 205.5 209.4 213.5 179.0 29.4
  Livmoderhals C53 - - - - 0.8 6.1 7.7 11.0 8.0 4.7 6.0 5.0 7.7 3.6 6.5 2.0 7.1 8.9 3.6
  Livmoderkropp C54 - - - 1.3 - - - 2.0 9.1 12.2 22.9 40.0 62.2 84.6 106.8 138.9 113.9 64.9 13.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 11.9 6.7 0.1
  Äggstock C56 - - - 2.6 3.1 4.0 2.3 4.0 7.0 15.0 20.9 25.0 23.9 35.1 63.1 34.2 40.3 47.0 8.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - 0.8 - 0.8 - - 0.9 6.0 7.0 16.3 20.6 29.1 32.2 40.3 51.5 3.4
Urinorgan C64-68 5.4 1.6 - - - 1.3 3.1 2.0 6.0 6.6 16.9 18.0 29.7 83.4 50.2 102.7 123.4 125.3 10.5
  Njure C64 5.4 1.6 - - - 0.7 1.5 1.0 3.0 5.6 12.0 15.0 18.2 36.3 29.1 60.4 49.8 51.5 6.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.7 1.5 1.0 3.0 0.9 5.0 3.0 11.5 47.2 21.0 42.3 73.5 73.8 4.3
Öga C69 2.7 1.6 - - - - - - 1.0 - 1.0 1.0 - 2.4 - - 9.5 2.2 0.8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.1 8.0 3.3 1.3 3.1 6.7 12.4 17.9 14.1 28.1 35.9 33.0 40.2 53.2 46.9 48.3 54.6 47.0 15.1
Sköldkörtel C73 - - - 1.3 3.9 8.8 7.0 13.0 9.1 11.2 19.9 14.0 13.4 13.3 3.2 18.1 9.5 8.9 6.4
Andra endokrina körtlar C74-75 4.1 1.6 - - 1.6 0.7 - - - 0.9 - 2.0 1.9 - - - - - 1.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.7 1.5 - 3.0 3.7 6.0 9.0 16.3 20.6 29.1 48.3 40.3 87.2 4.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.5 3.2 4.9 2.6 8.6 10.1 10.8 14.0 14.1 21.5 31.9 58.0 80.4 105.2 124.6 140.9 194.5 192.4 23.4
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.6 2.6 5.5 4.0 6.2 2.0 - 1.9 - 5.0 1.0 2.4 1.6 - 7.1 - 2.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.4 - - - 1.6 5.4 3.9 4.0 8.0 10.3 22.9 33.0 40.2 60.5 63.1 64.4 94.9 60.4 10.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 3.2 - - - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 1.0 0.9 4.0 8.0 12.4 15.7 16.2 34.2 30.8 33.6 2.6
  Leukemi C91-95 6.8 3.2 3.3 - - 0.7 0.8 5.0 4.0 6.6 4.0 7.0 16.3 19.3 24.3 26.2 35.6 51.5 5.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 1.4 - - - 0.8 - - - 1.0 - 1.0 1.0 - 2.4 6.5 12.1 9.5 24.6 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - 0.8 - - 3.0 - 1.9 - 3.0 9.6 4.8 9.7 4.0 16.6 22.4 1.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 2.3 1.0 9.1 23.4 31.9 31.0 52.6 55.6 27.5 38.3 28.5 13.4 9.9
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 3.9 25.7 99.2 91.4 60.8 46.3 24.3 11.0 9.0 7.7 7.3 1.6 2.0 - 2.2 25.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 2.6 0.8 2.0 3.1 7.0 3.0 3.7 3.0 10.0 8.6 8.5 4.9 4.0 4.7 13.4 2.8
  Basaliom i hud - - - 1.3 1.6 6.1 13.9 27.9 59.4 87.1 146.5 209.0 296.6 457.0 590.6 740.9 946.6 1045 82.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.