Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1.4 4.8 3.3 2.6 0.8 6.1 7.0 20.9 43.3 62.7 126.5 156.0 307.1 487.3 631.1 867.8 1141 1577 84.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 1.0 1.0 0.9 2.0 - 5.7 3.6 6.5 8.1 - 20.1 0.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.2 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - 1.0 - - 1.0 - 1.9 - 4.9 - - 6.7 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - 1.2 - 2.0 - 6.7 0.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 1.0 - - - - 2.0 - 2.2 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 1.0 0.9 - - 3.8 2.4 1.6 2.0 - 2.2 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 0.8 5.0 7.0 15.9 28.9 43.0 84.2 135.4 155.3 257.7 377.2 536.9 22.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.0 - 1.0 3.0 3.8 6.0 6.5 18.1 23.7 20.1 1.1
  Magsäck C16 - - - - - - - 1.0 1.0 3.7 2.0 7.0 14.4 10.9 17.8 24.2 35.6 53.7 2.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - 1.0 1.0 - - - - - 3.2 4.0 14.2 22.4 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 2.0 - 4.7 12.0 8.0 14.4 31.4 32.4 58.4 71.2 147.6 5.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 2.0 2.8 4.0 2.0 9.6 12.1 24.3 24.2 42.7 42.5 2.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.2 1.6 - - 2.2 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - 1.9 - 5.0 7.7 16.9 14.6 22.1 52.2 55.9 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 1.0 - - 1.0 3.0 2.9 3.6 12.9 12.1 14.2 40.3 1.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.8 - 1.0 1.9 9.0 13.0 30.6 50.8 38.8 90.6 106.8 120.8 6.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 1.0 0.9 - 1.0 1.0 2.4 3.2 4.0 16.6 31.3 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 1.0 2.0 12.2 17.9 30.0 69.8 111.2 121.4 157.0 161.3 210.3 15.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 1.2 - 4.0 2.4 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 1.9 - - - 2.4 2.2 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 2.0 11.2 17.9 28.0 67.9 107.6 119.7 149.0 149.5 190.1 14.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - 1.0 - 0.9 - - - 2.4 - - 2.4 13.4 0.3
Ben C40-41 - - - - - 0.7 - - - - - 2.0 - 1.2 - - - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 1.9 3.0 2.0 2.9 8.5 12.9 12.1 9.5 20.1 1.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - 1.2 - 2.0 4.7 13.4 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.0 - 1.2 4.9 2.0 9.5 4.5 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - 1.0 - - - - 1.0 - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - 1.3 - - 1.5 - 1.0 - 1.0 4.0 2.9 9.7 9.7 12.1 9.5 6.7 1.3
Bröst C50 - - - - - 0.7 1.5 4.0 21.1 14.0 36.9 35.0 57.4 75.0 95.5 130.9 132.9 228.2 15.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 1.3 2.3 3.0 3.0 7.5 17.9 18.0 30.6 56.8 98.7 106.7 132.9 147.6 10.0
  Livmoderhals C53 - - - - - 0.7 1.5 2.0 1.0 0.9 1.0 1.0 3.8 2.4 9.7 2.0 2.4 6.7 1.0
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 1.0 0.9 3.0 4.0 8.6 12.1 22.7 42.3 52.2 42.5 2.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 7.1 4.5 0.1
  Äggstock C56 - - - - - 0.7 0.8 1.0 1.0 5.6 11.0 11.0 14.4 32.6 46.9 42.3 49.8 55.9 5.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - 3.0 2.0 3.8 9.7 19.4 18.1 21.4 38.0 1.5
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 3.0 2.0 9.6 21.8 14.6 38.3 68.8 102.9 2.8
  Njure C64 - - - - - - - - - - 2.0 2.0 5.7 12.1 8.1 26.2 40.3 51.5 1.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 1.0 - 3.8 9.7 6.5 12.1 28.5 51.5 1.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 1.0 - - - 7.1 - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 3.2 - - 0.8 0.7 0.8 3.0 2.0 4.7 8.0 8.0 9.6 16.9 17.8 16.1 23.7 29.1 3.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 1.9 - 1.6 4.0 4.7 4.5 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.7 - - 1.0 1.9 1.0 4.0 9.6 9.7 24.3 38.3 28.5 82.8 2.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1.4 - 3.3 1.3 - 2.0 - 3.0 4.0 3.7 7.0 5.0 21.0 35.1 68.0 82.5 170.8 170.0 7.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - 1.3 - - - 2.0 - - - - - - 1.6 - - 4.5 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 0.7 - - - 1.9 5.0 2.0 8.6 16.9 25.9 38.3 94.9 58.2 3.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 4.7 2.2 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 0.9 - 2.0 3.8 8.5 22.7 16.1 33.2 33.6 1.5
  Leukemi C91-95 1.4 - 3.3 - - 1.3 - 1.0 3.0 0.9 2.0 - 7.7 7.3 9.7 14.1 28.5 42.5 2.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 1.0 1.2 4.9 10.1 7.1 15.7 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 1.2 3.2 - 2.4 13.4 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - 1.2 1.6 - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 - 1.6 2.0 2.4 2.2 0.2
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.