Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1462 89.3 3.9 3.6 1.0 2.2
Mun och svalg C00-14 48 99.6 - - - 0.4
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 8 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 13 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 23 99.1 - - - 0.9
Matsmältningsorgan C15-26 288 82.6 4.1 8.1 1.6 3.7
  Matstrupe C15 23 91.3 0.9 5.2 0.9 1.7
  Magsäck C16 24 94.2 0.8 0.8 0.8 3.3
  Tunntarm C17 5 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 77 97.9 0.3 1.8 - -
  Ändtarm C19-20 48 97.1 - 0.4 0.8 1.7
  Anus C21 4 100.0 - - - -
  Lever C22 39 65.6 3.1 22.1 4.1 5.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 65.2 15.2 10.9 4.3 4.3
  Bukspottkörtel C25 54 53.9 15.5 18.1 3.3 9.2
  Andra matsmältningsorgan C26 4 42.1 5.3 21.1 - 31.6
Andningsorgan C30-39 180 66.4 15.3 10.8 3.3 4.2
  Näsa, bihåla C30-31 2 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 13 98.5 - - 1.5 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 162 63.3 16.8 11.6 3.6 4.7
  Mediastinum C38 2 62.5 - 37.5 - -
Ben C40-41 3 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 81 99.8 0.2 - - -
Hud, ej-melanom C44 73 99.7 0.3 - - -
Mesoteliom C45 11 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 10 96.2 - 1.9 - 1.9
Bröst C50 3 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 420 99.0 - 0.1 0.2 0.6
  Prostata C61 395 99.0 - 0.1 0.3 0.7
  Testikel C62 22 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 125 93.3 1.3 3.0 0.6 1.8
  Njure C64 49 87.8 1.2 6.9 0.8 3.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 76 96.8 1.3 0.5 0.5 0.8
Öga C69 2 87.5 - 12.5 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 47 96.2 - 2.5 - 1.3
Sköldkörtel C73 12 94.8 5.2 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 2 90.9 - - - 9.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 20 59.4 15.8 14.9 4.0 5.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 136 84.2 8.5 1.0 1.2 5.1
  Hodgkin lymfom C81 11 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 60 99.0 1.0 - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 16 80.2 9.9 2.5 4.9 2.5
  Leukemi C91-95 32 67.9 22.2 0.6 1.2 8.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 26.3 26.3 - 5.3 42.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 11 58.9 10.7 7.1 1.8 21.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 465 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.