Prostata 445 29.5 90.2
Lunga, luftstrupe 149 9.9 30.1
Hudmelanom 90 6.0 20.3
Urinblåsa och urinvägar3 85 5.6 16.3
Hud, ej-melanom2 76 5.0 14.4
Tjocktarm 71 4.7 15.1
Bukspottkörtel 57 3.8 11.3
Ändtarm 57 3.8 11.7
Non-Hodgkin lymfom 57 3.8 13.2
Hjärna, centrala nervsystemet 48 3.2 12.7
Alla cancerformer2 1509 100.0 318.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.