Lunga, luftstrupe 143 24.7 28.2
Prostata 57 9.8 9.7
Bukspottkörtel 56 9.7 11.4
Lever 27 4.7 5.5
Tjocktarm 26 4.5 4.6
Hjärna, centrala nervsystemet 26 4.5 6.1
Non-Hodgkin lymfom 25 4.3 5.5
Ändtarm 25 4.3 4.5
Matstrupe 24 4.1 4.7
Njure 19 3.3 3.9
Alla cancerformer2 579 100.0 114.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.