Bröst 603 34.0 105.5
Lunga, luftstrupe 145 8.2 19.8
Hudmelanom 102 5.7 19.5
Tjocktarm 99 5.6 14.2
Livmoderkropp 98 5.5 15.4
Hud, ej-melanom2 66 3.7 6.8
Non-Hodgkin lymfom 66 3.7 9.9
Bukspottkörtel 64 3.6 8.2
Hjärna, centrala nervsystemet 64 3.6 13.6
Äggstock 44 2.5 9.8
Alla cancerformer2 1776 100.0 287.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.