Bröst 113 17.4 15.8
Lunga, luftstrupe 101 15.5 13.4
Bukspottkörtel 53 8.1 6.3
Tjocktarm 36 5.5 4.3
Non-Hodgkin lymfom 36 5.5 3.5
Äggstock 28 4.3 3.9
Njure 22 3.4 2.3
Lever 22 3.4 2.1
Leukemi 22 3.4 2.5
Magsäck 20 3.1 2.8
Alla cancerformer2 651 100.0 81.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.