Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1462 27.7 2.6 4.6 22.5 5.3 3.7 33.5
Mun och svalg C00-14 48 16.1 0.8 24.0 15.3 2.5 7.4 33.9
  Läpp C00 2 - - - - - - 100.0
  Tunga C02 8 31.0 2.4 19.0 7.1 - 7.1 33.3
  Annan muncancer C03-06 13 20.6 - 11.1 28.6 3.2 3.2 33.3
  Spottkörtel C07-08 2 50.0 - 20.0 - 10.0 20.0 -
  Svalg C01,C09-14 23 6.8 0.9 35.0 13.7 2.6 9.4 31.6
Matsmältningsorgan C15-26 288 12.5 6.0 8.6 32.0 9.6 4.7 26.6
  Matstrupe C15 23 6.1 1.7 7.0 37.4 7.0 5.2 35.7
  Magsäck C16 24 5.8 1.7 7.4 38.8 8.3 5.8 32.2
  Tunntarm C17 5 11.1 3.7 - 29.6 7.4 11.1 37.0
  Tjocktarm C18 77 17.9 12.2 13.2 32.6 11.7 2.8 9.6
  Ändtarm C19-20 48 20.7 12.4 15.3 23.6 8.3 2.9 16.9
  Anus C21 4 5.6 - - 11.1 11.1 - 72.2
  Lever C22 39 11.3 0.5 1.5 23.1 4.6 4.6 54.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 6.5 2.2 2.2 30.4 10.9 10.9 37.0
  Bukspottkörtel C25 54 6.6 0.7 5.5 40.6 12.9 7.0 26.6
  Andra matsmältningsorgan C26 4 - - - 47.4 10.5 5.3 36.8
Andningsorgan C30-39 180 12.4 0.8 9.2 36.8 11.4 6.3 23.0
  Näsa, bihåla C30-31 2 20.0 10.0 10.0 10.0 - - 50.0
  Struphuvud C32 13 34.3 6.0 4.5 10.4 1.5 4.5 38.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 162 10.7 0.2 9.8 39.1 12.3 6.3 21.5
  Mediastinum C38 2 - - - 37.5 25.0 25.0 12.5
Ben C40-41 3 26.7 13.3 - 33.3 13.3 6.7 6.7
Hudmelanom C43 81 15.1 0.2 4.5 2.7 2.0 6.7 68.7
Hud, ej-melanom C44 73 13.7 0.3 0.3 1.1 - 0.5 84.1
Mesoteliom C45 11 19.6 - - 41.1 5.4 8.9 25.0
Autonoma nervsystemet C47 0 50.0 - - - 50.0 - -
Bindvävnad C48-49 10 26.9 - - 7.7 3.8 5.8 55.8
Bröst C50 3 26.7 - 26.7 33.3 6.7 - 6.7
Manliga könsorgan C60-63 420 48.5 3.6 1.4 10.7 1.9 0.8 33.1
  Prostata C61 395 48.4 3.9 1.4 10.7 1.7 0.6 33.4
  Testikel C62 22 50.0 - 2.7 10.7 4.5 2.7 29.5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 61.5 - - 7.7 - 15.4 15.4
Urinorgan C64-68 125 38.5 2.1 1.3 12.0 3.7 3.2 39.3
  Njure C64 49 30.5 3.7 0.4 22.8 7.3 4.9 30.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 76 43.7 1.1 1.9 5.0 1.3 2.1 45.0
Öga C69 2 50.0 - - 12.5 - - 37.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 47 98.3 0.4 - 0.4 - - 0.4
Sköldkörtel C73 12 25.9 1.7 8.6 17.2 1.7 20.7 24.1
Andra endokrina körtlar C74-75 2 18.2 - - 27.3 18.2 18.2 18.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 20 1.0 - 2.0 45.5 18.8 22.8 9.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 136 4.8 - 0.7 59.5 6.3 2.3 26.2
  Hodgkin lymfom C81 11 3.8 - - 28.3 3.8 3.8 60.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 60 9.6 - 1.7 34.8 4.0 4.6 45.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 - - - 88.9 - - 11.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 16 2.5 - - 76.5 11.1 - 9.9
  Leukemi C91-95 32 - - - 93.8 5.6 - 0.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 - - - 94.7 5.3 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 11 - - - 82.1 17.9 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 465 99.8 - - 0.1 - 0.1 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.