Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1740 31.4 1.5 15.0 17.9 4.5 5.3 24.4
Mun och svalg C00-14 27 24.3 1.5 19.1 9.6 - 3.7 41.9
  Läpp C00 2 25.0 - - - - - 75.0
  Tunga C02 7 36.1 - 13.9 5.6 - 5.6 38.9
  Annan muncancer C03-06 7 20.6 - 17.6 11.8 - - 50.0
  Spottkörtel C07-08 3 30.8 15.4 - 15.4 - - 38.5
  Svalg C01,C09-14 8 14.6 - 36.6 12.2 - 7.3 29.3
Matsmältningsorgan C15-26 289 12.8 6.3 10.1 29.2 8.9 5.7 27.0
  Matstrupe C15 11 11.1 1.9 13.0 24.1 3.7 1.9 44.4
  Magsäck C16 25 7.9 0.8 6.3 38.9 7.1 9.5 29.4
  Tunntarm C17 8 5.1 - 7.7 20.5 10.3 12.8 43.6
  Tjocktarm C18 102 19.1 12.0 14.3 26.5 9.0 4.3 14.7
  Ändtarm C19-20 43 15.4 11.7 15.0 21.0 10.7 3.7 22.4
  Anus C21 4 23.8 4.8 9.5 - - - 61.9
  Lever C22 22 10.2 - 4.6 25.0 6.5 6.5 47.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 5.0 - 1.7 28.3 13.3 6.7 45.0
  Bukspottkörtel C25 56 6.4 0.7 5.3 42.2 9.9 5.3 30.1
  Andra matsmältningsorgan C26 7 - - - 29.4 5.9 26.5 38.2
Andningsorgan C30-39 135 10.6 1.3 6.4 35.6 15.4 7.2 23.5
  Näsa, bihåla C30-31 1 14.3 14.3 - 42.9 - - 28.6
  Struphuvud C32 3 38.5 - 7.7 7.7 - 7.7 38.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 127 10.2 1.3 6.6 36.6 16.2 7.4 21.7
  Mediastinum C38 2 8.3 - - 33.3 - 8.3 50.0
Ben C40-41 2 33.3 - - 33.3 - 8.3 25.0
Hudmelanom C43 89 19.0 0.2 3.6 1.8 0.2 7.4 67.8
Hud, ej-melanom C44 66 15.2 - - 0.6 - 0.3 83.8
Mesoteliom C45 2 - - - 54.5 9.1 9.1 27.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 17 14.5 1.2 1.2 16.9 8.4 9.6 48.2
Bröst C50 593 53.5 0.2 35.3 3.2 1.1 1.9 4.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 176 18.8 1.4 0.9 22.9 4.1 13.8 38.1
  Livmoderhals C53 16 23.1 2.6 2.6 19.2 3.8 9.0 39.7
  Livmoderkropp C54 87 25.1 0.5 0.9 12.4 2.5 9.0 49.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 - - - - 11.1 44.4 44.4
  Äggstock C56 47 10.6 3.4 0.4 41.1 7.2 17.4 19.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 25 11.3 - 0.8 29.0 3.2 25.0 30.6
Urinorgan C64-68 70 30.2 2.8 0.6 17.1 4.0 6.3 39.0
  Njure C64 37 22.0 4.8 0.5 21.5 5.4 8.1 37.6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 33 39.4 0.6 0.6 12.1 2.4 4.2 40.6
Öga C69 3 38.5 - - - - - 61.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 71 98.0 - - 0.3 - 0.3 1.4
Sköldkörtel C73 28 30.7 0.7 10.7 7.1 - 15.0 35.7
Andra endokrina körtlar C74-75 2 50.0 - - 8.3 16.7 - 25.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 31 - - 0.6 47.8 11.5 23.6 16.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 136 3.8 - 0.6 58.7 7.0 2.9 26.9
  Hodgkin lymfom C81 8 5.0 - 2.5 20.0 7.5 2.5 62.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 65 6.8 - 0.9 35.4 4.0 5.8 47.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 75.0 25.0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 19 2.1 - - 86.3 7.4 - 4.2
  Leukemi C91-95 27 - - - 89.8 9.5 - 0.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 6 - - - 87.5 12.5 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 10 - - - 85.4 14.6 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 51 98.0 - 1.2 - - - 0.8
  Förstadier till cancer i livmoderhals 94 99.8 - - - - - 0.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 13 78.8 - - 7.6 - - 13.6
  Basaliom i hud 571 100.0 - - - - 0.0 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.