Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1220 4672 7716 11515
Mun och svalg C00-14 45 156 242 351
  Läpp C00 3 8 14 41
  Tunga C02 12 28 45 67
  Annan muncancer C03-06 5 40 57 80
  Spottkörtel C07-08 2 8 21 36
  Svalg C01,C09-14 23 72 105 127
Matsmältningsorgan C15-26 188 614 939 1370
  Matstrupe C15 13 29 36 40
  Magsäck C16 14 35 48 91
  Tunntarm C17 5 16 35 52
  Tjocktarm C18 62 265 420 627
  Ändtarm C19-20 50 170 271 398
  Anus C21 3 11 15 19
  Lever C22 8 26 39 49
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 15 17 23
  Bukspottkörtel C25 23 42 52 65
  Andra matsmältningsorgan C26 3 5 6 6
Andningsorgan C30-39 77 221 306 415
  Näsa, bihåla C30-31 2 9 14 26
  Struphuvud C32 14 50 84 120
  Lunga, luftstrupe C33-34 60 158 200 254
  Mediastinum C38 - 2 4 7
Ben C40-41 3 10 12 47
Hudmelanom C43 87 353 519 788
Hud, ej-melanom C44 72 295 430 553
Mesoteliom C45 - 8 9 10
Autonoma nervsystemet C47 1 2 2 8
Bindvävnad C48-49 9 39 69 127
Bröst C50 4 11 18 25
Manliga könsorgan C60-63 464 1862 3423 4877
  Prostata C61 435 1746 3237 4483
  Testikel C62 27 107 172 368
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 9 14 26
Urinorgan C64-68 109 429 657 1016
  Njure C64 30 149 209 348
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 79 280 448 668
Öga C69 2 8 14 40
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 36 141 245 498
Sköldkörtel C73 9 46 82 175
Andra endokrina körtlar C74-75 1 6 8 19
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 26 40 69
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 103 445 701 1127
  Hodgkin lymfom C81 8 46 71 155
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 48 211 352 558
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 8 14 17
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 16 44 61 73
  Leukemi C91-95 19 102 155 257
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 11 34 47 65
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 485 2118 3417 5038
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.