Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1480 6113 10207 18397
Mun och svalg C00-14 27 106 163 253
  Läpp C00 3 11 14 28
  Tunga C02 6 26 42 58
  Annan muncancer C03-06 4 29 48 70
  Spottkörtel C07-08 3 10 22 41
  Svalg C01,C09-14 11 30 37 56
Matsmältningsorgan C15-26 183 639 1021 1695
  Matstrupe C15 4 12 17 20
  Magsäck C16 6 33 56 138
  Tunntarm C17 6 18 29 46
  Tjocktarm C18 83 344 539 885
  Ändtarm C19-20 37 140 260 429
  Anus C21 4 18 31 44
  Lever C22 6 15 18 25
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 15 19 33
  Bukspottkörtel C25 30 43 51 74
  Andra matsmältningsorgan C26 - 1 1 1
Andningsorgan C30-39 83 191 255 346
  Näsa, bihåla C30-31 1 5 6 8
  Struphuvud C32 2 9 14 22
  Lunga, luftstrupe C33-34 79 173 229 308
  Mediastinum C38 1 3 3 4
Ben C40-41 1 9 12 42
Hudmelanom C43 100 406 608 1022
Hud, ej-melanom C44 64 257 379 522
Mesoteliom C45 1 2 2 3
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 15
Bindvävnad C48-49 13 57 79 143
Bröst C50 587 2704 4745 8356
Kvinnliga könsorgan C51-58 164 645 1089 2420
  Livmoderhals C53 14 60 107 369
  Livmoderkropp C54 95 364 630 1332
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1 1 16
  Äggstock C56 36 145 237 529
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 19 75 114 174
Urinorgan C64-68 48 219 369 628
  Njure C64 23 113 187 331
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 25 106 182 297
Öga C69 4 11 17 51
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 58 260 480 986
Sköldkörtel C73 31 125 222 650
Andra endokrina körtlar C74-75 3 11 13 26
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 53 77 117
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 98 418 675 1121
  Hodgkin lymfom C81 8 35 68 175
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 52 221 366 566
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 3 6 8
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 13 44 59 76
  Leukemi C91-95 16 77 122 230
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 5 6 6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 33 48 60
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 55 251 492 766
  Förstadier till cancer i livmoderhals 94 462 818 1943
  Borderlinetumör i äggstock D39 13 55 114 255
  Basaliom i hud 664 2652 4506 7313
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.