Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 258 992 1608 2364
Mun och svalg C00-14 10 35 53 75
  Läpp C00 1 2 3 7
  Tunga C02 3 7 10 15
  Annan muncancer C03-06 1 8 12 17
  Spottkörtel C07-08 1 2 5 8
  Svalg C01,C09-14 5 16 23 28
Matsmältningsorgan C15-26 40 128 191 272
  Matstrupe C15 3 6 8 8
  Magsäck C16 3 7 10 18
  Tunntarm C17 1 3 7 11
  Tjocktarm C18 13 55 83 122
  Ändtarm C19-20 11 36 56 80
  Anus C21 1 3 4 4
  Lever C22 2 5 8 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 3 4
  Bukspottkörtel C25 4 8 10 13
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 17 47 64 86
  Näsa, bihåla C30-31 0 2 3 6
  Struphuvud C32 3 11 18 25
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 32 40 51
  Mediastinum C38 - 1 2 3
Ben C40-41 1 3 3 11
Hudmelanom C43 19 76 111 167
Hud, ej-melanom C44 13 54 79 102
Mesoteliom C45 - 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 3
Bindvävnad C48-49 2 9 16 28
Bröst C50 1 2 4 5
Manliga könsorgan C60-63 94 377 674 933
  Prostata C61 86 346 624 830
  Testikel C62 7 29 47 98
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 2 3 5
Urinorgan C64-68 22 87 132 202
  Njure C64 7 33 46 74
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 15 54 86 128
Öga C69 0 3 5 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 40 69 129
Sköldkörtel C73 2 11 20 41
Andra endokrina körtlar C74-75 0 2 2 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 6 9 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 23 110 172 275
  Hodgkin lymfom C81 2 14 20 40
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 51 83 130
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 2 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 9 13 15
  Leukemi C91-95 4 27 42 72
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - 0 0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 7 11 15
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 97 413 660 955
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.