Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 251 1034 1692 2843
Mun och svalg C00-14 5 17 26 40
  Läpp C00 0 1 1 3
  Tunga C02 1 4 7 9
  Annan muncancer C03-06 1 5 8 11
  Spottkörtel C07-08 1 2 4 7
  Svalg C01,C09-14 2 5 7 10
Matsmältningsorgan C15-26 26 90 142 224
  Matstrupe C15 0 1 2 2
  Magsäck C16 1 6 9 18
  Tunntarm C17 1 3 4 7
  Tjocktarm C18 12 46 72 114
  Ändtarm C19-20 4 19 37 56
  Anus C21 1 3 5 7
  Lever C22 1 3 3 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 4 7 8 11
  Andra matsmältningsorgan C26 - 0 0 0
Andningsorgan C30-39 13 31 41 53
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 1
  Struphuvud C32 0 2 3 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 12 27 35 46
  Mediastinum C38 0 1 1 1
Ben C40-41 0 2 3 8
Hudmelanom C43 19 77 113 178
Hud, ej-melanom C44 7 26 40 56
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 4
Bindvävnad C48-49 3 11 15 27
Bröst C50 102 461 784 1269
Kvinnliga könsorgan C51-58 28 105 174 337
  Livmoderhals C53 3 14 26 65
  Livmoderkropp C54 15 54 89 158
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 0 2
  Äggstock C56 8 27 44 89
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 10 15 23
Urinorgan C64-68 7 34 55 87
  Njure C64 4 21 32 52
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 14 23 35
Öga C69 2 4 6 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 57 100 184
Sköldkörtel C73 7 28 49 125
Andra endokrina körtlar C74-75 1 4 5 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 9 12 17
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17 78 127 215
  Hodgkin lymfom C81 2 9 18 43
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 37 60 93
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 7 9 12
  Leukemi C91-95 3 17 29 55
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 5 8 10
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 9 45 85 124
  Förstadier till cancer i livmoderhals 24 116 209 451
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 12 24 47
  Basaliom i hud 91 357 593 909
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.