Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 572 653 715 793 830 955 1065 1281 1366 1513 1559
Mun och svalg C00-14 22 25 25 23 24 23 25 29 29 35 35
  Läpp C00 15 18 14 13 11 10 6 6 6 5 5
  Tunga C02 1 1 2 2 3 3 4 6 4 7 7
  Annan muncancer C03-06 2 1 3 2 4 4 5 7 7 6 9
  Spottkörtel C07-08 1 1 3 2 2 3 3 2 3 7 1
  Svalg C01,C09-14 3 3 3 5 3 4 7 8 9 10 13
Matsmältningsorgan C15-26 177 177 185 205 202 210 209 245 271 308 286
  Matstrupe C15 10 9 8 9 10 11 13 13 17 27 23
  Magsäck C16 98 84 79 67 61 48 40 40 36 33 30
  Tunntarm C17 1 0 1 2 3 3 3 4 4 3 8
  Tjocktarm C18 16 19 25 38 41 51 61 70 81 96 88
  Ändtarm C19-20 18 23 25 32 35 37 37 50 48 63 50
  Anus C21 - - 1 0 0 2 1 1 1 3 1
  Lever C22 6 9 10 11 12 19 14 20 24 24 25
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 6 6 8 6 6 7 6 10 13 8
  Bukspottkörtel C25 18 23 28 33 32 33 31 38 45 41 48
  Andra matsmältningsorgan C26 5 3 2 4 2 1 1 3 3 5 5
Andningsorgan C30-39 172 192 181 180 166 173 159 156 154 169 203
  Näsa, bihåla C30-31 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 3
  Struphuvud C32 12 12 12 9 11 10 11 10 8 8 12
  Lunga, luftstrupe C33-34 157 176 167 168 153 159 143 142 143 154 187
  Mediastinum C38 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 -
Ben C40-41 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2
Hudmelanom C43 6 13 11 17 22 30 33 40 53 80 59
Hud, ej-melanom C44 12 15 17 22 26 31 36 46 69 85 80
Mesoteliom C45 1 0 1 3 4 5 7 12 15 17 15
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 0 1 1 2 0 0 - 2
Bindvävnad C48-49 5 5 5 6 6 5 7 6 7 6 8
Bröst C50 0 1 0 1 1 2 2 1 2 4 3
Manliga könsorgan C60-63 65 84 122 137 159 221 309 437 445 447 480
  Prostata C61 59 78 115 131 152 212 299 422 426 430 454
  Testikel C62 4 5 5 5 6 7 9 11 14 14 22
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 1 2 2 1 2 1 3 4 3 4
Urinorgan C64-68 36 51 61 76 86 95 93 102 124 154 140
  Njure C64 12 16 21 32 30 33 34 37 45 48 59
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 24 35 40 44 56 61 59 65 79 106 81
Öga C69 2 2 2 2 3 4 3 3 3 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 15 16 22 27 34 32 38 38 38 41
Sköldkörtel C73 3 3 4 5 3 6 8 6 7 14 4
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 14 10 10 16 17 26 33 30 24 22 34
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 41 54 68 73 78 86 103 124 120 129 162
  Hodgkin lymfom C81 7 7 10 6 8 6 7 6 5 6 10
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 14 20 24 26 36 42 46 50 62 67
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 1 1 1 2 1 2 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 7 12 12 12 12 15 20 16 15 17
  Leukemi C91-95 15 23 22 24 23 21 28 40 34 24 41
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 0 0 1 4 4 6 7 8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 3 3 6 8 8 6 7 7 12 16
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 48 69 93 118 113 86 121 202 340 437 433
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.