Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 581 643 727 818 947 1034 1109 1214 1353 1493 1474
Mun och svalg C00-14 9 10 14 12 12 19 17 21 23 26 25
  Läpp C00 1 2 3 3 3 2 5 3 4 2 6
  Tunga C02 2 2 1 1 2 4 3 6 6 10 5
  Annan muncancer C03-06 1 3 2 2 2 6 4 6 6 9 7
  Spottkörtel C07-08 2 1 4 2 2 3 3 3 3 2 4
  Svalg C01,C09-14 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Matsmältningsorgan C15-26 186 206 224 240 243 239 239 239 254 267 273
  Matstrupe C15 15 13 14 12 9 9 8 7 7 11 11
  Magsäck C16 80 74 67 62 55 46 38 33 26 25 28
  Tunntarm C17 2 1 4 3 4 3 4 2 4 2 3
  Tjocktarm C18 26 37 44 57 61 73 80 85 91 87 101
  Ändtarm C19-20 20 25 27 32 35 40 38 38 36 38 43
  Anus C21 - - 1 2 1 1 3 3 1 2 6
  Lever C22 3 6 10 11 11 9 11 9 16 13 18
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 13 19 22 21 19 15 14 12 15 17 8
  Bukspottkörtel C25 19 24 31 37 44 39 39 44 52 66 52
  Andra matsmältningsorgan C26 8 5 3 5 5 3 4 6 6 6 3
Andningsorgan C30-39 18 23 32 32 38 45 60 62 85 76 96
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2
  Struphuvud C32 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 16 21 29 28 34 42 57 59 81 73 88
  Mediastinum C38 0 - 0 1 1 1 1 0 1 - 1
Ben C40-41 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 4
Hudmelanom C43 9 13 13 18 29 30 32 41 54 67 58
Hud, ej-melanom C44 11 15 18 22 32 40 44 48 62 87 87
Mesoteliom C45 0 1 1 2 2 2 2 3 2 2 5
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1 1 1 0 0 1 - -
Bindvävnad C48-49 4 6 3 7 5 7 7 8 9 9 7
Bröst C50 113 145 162 201 251 275 319 362 428 491 444
Kvinnliga könsorgan C51-58 117 98 100 105 116 119 119 144 140 155 156
  Livmoderhals C53 33 22 15 12 11 11 9 15 12 9 10
  Livmoderkropp C54 36 39 41 42 54 54 56 72 68 78 83
  Annan cancer i livmodern C55,C58 4 1 2 1 1 1 2 0 1 1 -
  Äggstock C56 34 29 35 38 43 42 39 43 44 46 42
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 7 7 11 7 10 14 14 16 21 21
Urinorgan C64-68 19 25 28 38 44 52 55 50 64 61 54
  Njure C64 11 13 15 23 27 29 32 29 38 35 40
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 8 12 13 16 17 23 23 21 26 26 14
Öga C69 1 2 4 2 3 4 3 4 1 - 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 22 28 33 39 46 49 58 64 61 50
Sköldkörtel C73 10 12 18 15 17 19 19 19 23 25 20
Andra endokrina körtlar C74-75 1 - 2 0 1 1 1 1 1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 19 16 16 16 29 39 41 37 30 37 47
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 45 47 62 74 86 95 99 114 113 128 144
  Hodgkin lymfom C81 4 5 7 6 4 5 5 5 6 10 5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 13 17 25 34 37 41 51 44 55 62
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 0 1 1 1 0 2 3 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 11 14 13 15 17 20 18 17 12 16
  Leukemi C91-95 18 16 20 23 23 22 25 31 27 22 30
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 2 3 4 7 8 8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 4 8 10 11 6 4 10 18 22
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 0 2 0 7 18 21 31 40 43 41
  Förstadier till cancer i livmoderhals 30 18 12 8 22 25 47 69 113 112 120
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 9 9 9 9 12 9 12 13 11 23
  Basaliom i hud 66 89 126 172 141 109 129 233 386 453 496
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.