Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 367 374 416 437 493 495 486 495 528 560 542
Mun och svalg C00-14 4 3 8 6 5 6 6 5 8 10 5
  Läpp C00 - 0 - 1 0 - 0 - 0 - -
  Tunga C02 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
  Annan muncancer C03-06 1 1 2 1 1 2 1 1 3 4 3
  Spottkörtel C07-08 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 -
  Svalg C01,C09-14 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 -
Matsmältningsorgan C15-26 155 167 175 183 193 167 165 157 168 175 149
  Matstrupe C15 13 13 13 11 9 7 6 7 7 9 3
  Magsäck C16 73 64 54 55 49 35 31 26 20 20 20
  Tunntarm C17 1 1 2 2 3 1 3 1 1 3 1
  Tjocktarm C18 16 25 27 29 34 37 41 38 37 32 36
  Ändtarm C19-20 13 14 17 18 23 22 20 21 15 17 11
  Anus C21 - - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
  Lever C22 3 5 9 10 10 8 10 8 14 12 16
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 17 21 18 18 14 11 11 15 16 7
  Bukspottkörtel C25 17 23 30 34 43 38 38 40 51 58 51
  Andra matsmältningsorgan C26 8 5 3 4 5 3 4 6 6 7 3
Andningsorgan C30-39 15 17 25 26 32 39 47 49 66 74 72
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2
  Struphuvud C32 0 0 0 - 1 - 0 0 0 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 16 23 25 28 38 45 48 63 72 68
  Mediastinum C38 0 - - 0 1 0 1 0 1 - -
Ben C40-41 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - -
Hudmelanom C43 5 4 4 4 4 6 6 6 8 13 4
Hud, ej-melanom C44 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3
Mesoteliom C45 - 0 1 2 2 2 2 2 3 1 3
Autonoma nervsystemet C47 0 1 0 1 0 1 - 0 1 1 -
Bindvävnad C48-49 2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 9
Bröst C50 49 47 54 61 76 73 68 71 70 75 93
Kvinnliga könsorgan C51-58 54 54 59 49 54 56 47 51 55 66 63
  Livmoderhals C53 16 11 11 6 7 7 3 5 3 4 2
  Livmoderkropp C54 10 14 13 11 11 14 13 12 15 18 20
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 1 2 1 1 1 1 - 0 - -
  Äggstock C56 22 23 28 25 31 29 24 28 30 35 32
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 4 5 5 4 5 6 7 6 9 9
Urinorgan C64-68 11 11 14 19 18 23 27 24 30 17 17
  Njure C64 8 7 9 12 13 14 16 16 18 9 11
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 4 6 7 5 9 10 8 12 8 6
Öga C69 0 1 2 1 1 2 1 1 1 - 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 12 16 15 20 16 16 18 23 29 18
Sköldkörtel C73 5 4 6 5 3 3 3 4 2 8 1
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 1 0 1 1 1 1 0 - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 18 16 12 16 25 35 35 34 25 27 32
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 37 31 36 44 52 60 55 63 60 60 68
  Hodgkin lymfom C81 4 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 9 10 13 18 21 20 29 24 23 29
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 0 0 0 0 1 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 7 10 10 12 12 13 13 13 8 10
  Leukemi C91-95 17 11 11 15 13 16 16 16 16 16 18
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 2 2 3 5 5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 2 2 5 8 2 2 2 6 4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - 0 - 0 0 0 - 1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - 0 - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 0 1 1 1 1 1 0 1 - 3
  Basaliom i hud 1 - 1 0 0 - 1 0 0 - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.