Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 32.0 17.9 17.0 14.3 34.1 52.8 57.9 87.1 107.5 178.7 320.4 722.4 1187 1860 2557 3128 3546 3936 309.3
Mun och svalg C00-14 - - 1.5 - 1.4 - 1.3 2.8 7.9 6.2 15.3 23.6 39.8 38.6 53.5 51.9 44.8 51.6 7.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 3.7 5.9 3.1 17.1 20.2 20.4 19.4 1.2
  Tunga C02 - - - - - - 1.3 1.4 2.6 - 3.8 - 5.9 6.2 8.6 5.8 - 19.4 1.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - 1.4 - - - - 2.5 6.4 2.5 9.4 13.9 10.7 11.5 12.2 - 1.9
  Spottkörtel C07-08 - - 1.5 - - - - - - 1.2 1.3 1.2 1.2 3.1 8.6 2.9 12.2 - 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.4 5.2 2.5 3.8 16.2 17.6 12.4 8.6 11.5 - 12.9 2.8
Matsmältningsorgan C15-26 1.6 - - - - 2.6 4.0 11.2 22.3 37.2 67.7 128.1 229.4 372.5 477.2 648.7 757.3 813.1 57.6
  Matstrupe C15 - - - - - 1.3 - - 2.6 2.5 3.8 21.1 14.0 32.5 27.8 40.4 57.0 32.3 4.4
  Magsäck C16 - - - - - - - 1.4 2.6 3.7 12.8 18.6 33.9 34.0 47.1 86.5 105.9 77.4 7.0
  Tunntarm C17 1.6 - - - - - - - - 1.2 - 2.5 3.5 7.7 12.8 8.6 12.2 19.4 1.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - 1.3 2.8 10.5 9.9 6.4 31.1 58.5 119.0 137.0 210.5 276.9 303.3 16.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 2.7 4.2 1.3 8.7 16.6 22.4 42.1 72.6 111.3 100.9 93.6 103.2 10.8
  Anus C21 - - - - - - - 1.4 - 1.2 1.3 1.2 1.2 1.5 4.3 2.9 - - 0.5
  Lever C22 - - - - - 1.3 - - 1.3 1.2 3.8 8.7 26.9 44.8 36.4 57.7 52.9 58.1 5.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.2 2.6 6.2 8.2 9.3 15.0 23.1 28.5 51.6 2.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 1.4 3.9 7.4 20.4 16.2 39.8 47.9 83.5 98.0 122.1 148.4 9.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 1.2 3.1 2.1 20.2 8.1 19.4 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - 1.4 - 1.3 5.4 - 7.9 13.7 28.1 84.5 163.9 217.9 299.6 343.1 451.9 361.4 33.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - 1.3 - - - - 3.7 5.9 1.5 - 5.8 4.1 - 0.6
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 2.5 5.1 11.2 9.4 15.5 4.3 5.8 12.2 19.4 2.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 1.3 4.0 - 6.6 11.2 23.0 65.9 147.5 200.9 295.3 328.7 431.6 335.6 30.2
  Mediastinum C38 - - - 1.4 - - - - - - - 3.7 1.2 - - - - 6.5 0.4
Ben C40-41 - 3.2 1.5 - - 1.3 1.3 1.4 1.3 - - 3.7 1.2 1.5 - - 4.1 - 1.1
Hudmelanom C43 - 1.6 - - - 1.3 4.0 15.5 17.1 12.4 31.9 37.3 39.8 58.7 139.1 103.8 122.1 174.2 14.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - 1.4 1.3 - 4.2 1.3 6.2 5.1 12.4 23.4 44.8 124.1 224.9 342.0 593.7 13.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 1.3 2.5 1.3 6.2 15.2 29.4 23.5 20.2 32.6 25.8 3.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - 1.3 - - 1.5 4.3 - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 1.6 - - 1.4 - 1.3 1.3 - 1.3 1.2 1.3 2.5 5.9 9.3 10.7 25.9 16.3 12.9 2.0
Bröst C50 - - - - - - - - - 1.2 2.6 1.2 - 4.6 8.6 8.6 - - 0.6
Manliga könsorgan C60-63 - - - 4.3 15.0 23.8 17.5 19.7 11.8 29.8 85.5 263.6 422.5 707.9 930.8 1000 871.3 871.2 98.5
  Prostata C61 - - - - - - - 1.4 3.9 28.5 83.0 257.4 417.8 700.2 922.3 997.6 863.1 858.3 91.2
  Testikel C62 - - - 4.3 15.0 23.8 17.5 18.3 6.6 1.2 1.3 3.7 1.2 - - - 4.1 6.5 6.4
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 1.3 - 1.3 2.5 3.5 7.7 8.6 2.9 4.1 6.5 0.9
Urinorgan C64-68 1.6 - - - 1.4 2.6 4.0 1.4 6.6 23.6 25.5 62.2 96.0 149.9 235.4 317.1 382.7 387.2 26.5
  Njure C64 1.6 - - - - 1.3 2.7 1.4 3.9 14.9 15.3 24.9 43.3 63.4 94.2 69.2 118.1 109.7 10.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - 1.4 1.3 1.3 - 2.6 8.7 10.2 37.3 52.7 86.6 141.2 247.9 264.6 277.5 15.7
Öga C69 1.6 - - - - - 1.3 - - - 1.3 - 2.3 1.5 4.3 2.9 8.1 - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9.6 6.5 7.7 5.7 4.1 5.3 6.7 11.2 7.9 12.4 11.5 18.6 24.6 40.2 38.5 60.5 57.0 58.1 11.5
Sköldkörtel C73 - - - - - 1.3 2.7 2.8 3.9 3.7 1.3 5.0 12.9 10.8 6.4 2.9 8.1 32.3 2.4
Andra endokrina körtlar C74-75 4.8 - - - - - - - - - 1.3 1.2 2.3 1.5 - 2.9 - - 0.9
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - 1.5 - - - - - 1.3 2.5 6.4 17.4 12.9 26.3 30.0 46.1 105.9 122.6 4.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.2 6.5 4.6 1.4 10.9 10.6 8.1 16.9 15.7 26.1 33.2 54.7 94.8 142.2 171.2 268.1 342.0 432.4 30.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 2.7 6.6 4.0 5.6 1.3 1.2 2.6 3.7 2.3 3.1 6.4 2.9 - - 2.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.6 - 1.5 1.4 5.5 2.6 4.0 8.4 9.2 12.4 16.6 32.3 44.5 71.1 89.9 118.2 150.6 129.1 13.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - 1.2 - - 1.2 6.2 - 5.8 8.1 19.4 0.5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - 1.4 1.3 - 1.3 7.5 17.6 17.0 30.0 43.2 65.1 38.7 3.3
  Leukemi C91-95 8.0 6.5 3.1 - 2.7 1.3 - 1.4 3.9 7.4 10.2 7.5 21.1 30.9 23.5 54.8 81.4 129.1 7.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 2.5 - 3.1 6.4 14.4 16.3 77.4 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1.6 - - - - - - - - 3.7 2.6 1.2 8.2 10.8 15.0 28.8 20.4 38.7 2.1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - 1.5 - 1.4 - 5.4 14.1 36.7 67.0 105.9 146.7 268.0 435.9 751.1 928.4 1116 1304 79.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.