Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3.2 3.2 6.2 1.4 2.7 4.0 9.4 15.5 35.4 57.1 94.5 200.2 410.8 612.1 928.7 1381 2003 2755 112.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 2.8 - 3.7 3.8 8.7 5.9 9.3 19.3 11.5 16.3 38.7 2.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 2.9 4.1 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 2.6 1.2 1.2 1.5 4.3 5.8 - 12.9 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.2 1.3 - 1.2 1.5 - 2.9 - 6.5 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - 2.5 - - - - 4.3 - 8.1 6.5 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 2.8 - - - 7.5 3.5 6.2 10.7 - 4.1 12.9 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 1.3 1.3 1.4 11.8 18.6 39.6 59.7 114.7 193.2 301.7 409.4 549.6 709.8 33.3
  Matstrupe C15 - - - - - 1.3 - - 2.6 2.5 3.8 11.2 11.7 24.7 19.3 34.6 52.9 32.3 3.4
  Magsäck C16 - - - - - - - - 3.9 1.2 7.7 16.2 18.7 27.8 36.4 63.4 101.8 116.2 5.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 1.2 3.5 - 6.4 5.8 12.2 6.5 0.5
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 2.6 2.5 2.6 6.2 9.4 35.6 44.9 77.8 114.0 225.9 5.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 2.5 3.8 7.5 8.2 12.4 40.7 51.9 52.9 90.3 3.4
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - 4.3 - - - 0.1
  Lever C22 - - - - - - 1.3 - - 1.2 3.8 3.7 16.4 29.4 36.4 46.1 52.9 64.5 3.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.2 1.3 3.7 7.0 10.8 19.3 14.4 32.6 25.8 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 1.4 2.6 7.4 16.6 9.9 38.6 49.5 92.0 98.0 118.1 129.1 9.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 1.2 3.1 2.1 17.3 12.2 19.4 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - 1.4 - 1.3 1.3 1.4 3.9 7.4 20.4 57.2 133.4 176.2 241.8 311.4 415.3 342.0 26.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 1.3 1.2 2.3 1.5 - 2.9 4.1 - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 1.2 3.5 1.5 2.1 2.9 - 6.5 0.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 1.3 1.4 3.9 7.4 19.1 52.2 125.2 173.1 239.7 302.7 407.1 329.1 25.6
  Mediastinum C38 - - - 1.4 - 1.3 - - - - - 2.5 1.2 - - - - 6.5 0.4
Ben C40-41 - - - - 1.4 - - - - 1.2 - - 1.2 - - - 4.1 - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 1.3 5.0 2.6 8.7 10.5 12.4 10.7 28.8 44.8 51.6 2.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - 1.3 - - - - - - - 4.3 8.6 - 45.2 0.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 5.1 5.0 17.6 26.3 25.7 23.1 28.5 12.9 2.9
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - 1.2 - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - 1.3 - - 1.2 1.3 1.2 3.5 3.1 4.3 5.8 20.4 6.5 0.8
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - 2.9 - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 1.4 - - 1.4 2.6 1.2 2.6 5.0 25.7 54.1 132.7 236.4 337.9 800.2 14.1
  Prostata C61 - - - - - - - - 1.3 1.2 2.6 5.0 24.6 52.6 130.5 236.4 337.9 787.3 13.6
  Testikel C62 - - - - 1.4 - - 1.4 1.3 - - - - - - - - 12.9 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - 1.2 1.5 2.1 - - - 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - 1.4 - 2.5 3.8 12.4 28.1 37.1 49.2 72.1 162.9 232.3 6.8
  Njure C64 - - - - - - - 1.4 - 2.5 2.6 8.7 15.2 15.5 32.1 20.2 81.4 71.0 3.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 1.3 3.7 12.9 21.6 17.1 51.9 81.4 161.3 3.5
Öga C69 - - - - - - - - - 1.2 - 1.2 - - - - 8.1 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.6 3.2 3.1 - - 1.3 2.7 5.6 9.2 8.7 5.1 9.9 15.2 21.6 23.5 46.1 44.8 45.2 5.8
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 3.1 2.1 2.9 8.1 32.3 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 1.6 - - - - - - - - - - 2.5 1.2 - - - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - 1.5 - - - - - 1.3 1.2 5.1 9.9 11.7 17.0 19.3 34.6 105.9 90.3 3.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 1.5 - - - 1.3 1.4 5.2 5.0 5.1 17.4 42.1 58.7 94.2 187.4 256.5 348.5 12.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - 1.3 - - - 2.3 1.5 - 5.8 - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - 1.5 - - - 1.3 - 2.6 2.5 1.3 9.9 17.6 17.0 44.9 77.8 126.2 103.2 5.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 1.2 - - - - - 6.5 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 1.3 - 1.3 2.5 9.4 12.4 21.4 37.5 57.0 64.5 2.4
  Leukemi C91-95 - - - - - - - 1.4 - 1.2 2.6 1.2 11.7 24.7 19.3 51.9 65.1 122.6 3.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 2.5 - 1.5 4.3 11.5 8.1 45.2 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 1.2 - - 1.2 1.5 4.3 2.9 - 6.5 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - 1.2 - - - 2.9 - - 0.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.