Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 20.0 15.4 8.1 31.1 35.1 63.2 81.4 146.9 222.4 401.4 578.4 719.1 1022 1242 1373 1689 1833 2356 267.6
Mun och svalg C00-14 - - - - 1.3 2.7 4.1 4.4 1.3 8.7 7.6 10.6 13.4 21.4 17.8 39.1 27.7 40.0 4.5
  Läpp C00 - - - - - - - - 1.3 - - - 1.1 4.3 3.6 10.3 9.2 7.1 0.5
  Tunga C02 - - - - - 1.3 1.4 1.5 - 3.7 2.5 1.2 4.5 7.1 1.8 16.5 4.6 16.5 1.4
  Annan muncancer C03-06 - - - - 1.3 - 1.4 - - 2.5 1.3 4.7 4.5 5.7 7.1 6.2 9.2 7.1 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - 1.3 1.4 1.5 - 1.2 - 1.2 2.2 1.4 - - 2.3 4.7 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.5 - 1.2 3.8 3.5 1.1 2.9 5.3 6.2 2.3 4.7 0.8
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 1.5 1.3 1.3 6.8 5.9 16.1 27.4 56.1 99.3 157.2 205.8 285.2 434.7 433.5 654.4 38.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 4.5 10.0 5.3 28.8 16.1 18.8 1.0
  Magsäck C16 - - - - - 1.3 1.4 1.5 2.7 7.5 3.8 13.0 17.8 24.3 14.3 35.0 34.6 77.7 4.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 1.3 - - 4.7 2.2 4.3 1.8 2.1 4.6 9.4 0.6
  Tjocktarm C18 - - - 1.5 1.3 - 2.7 2.9 4.0 11.2 22.9 42.6 56.9 75.7 112.3 162.8 159.1 190.7 14.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 1.5 5.4 5.0 10.2 16.6 24.5 30.0 48.1 65.9 36.9 68.3 5.9
  Anus C21 - - - - - - 1.4 - - 1.2 - 1.2 - 2.9 - 2.1 - 7.1 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - 1.3 - 6.4 7.1 14.5 12.9 16.0 30.9 23.1 25.9 2.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.3 1.2 1.3 2.4 7.8 4.3 16.0 20.6 32.3 47.1 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 1.4 - - 1.2 11.5 10.6 26.8 41.4 67.7 80.4 108.4 181.3 7.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 1.2 2.2 - 3.6 6.2 18.4 28.2 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 4.4 - 11.2 20.4 35.5 65.8 92.9 115.9 136.0 143.0 134.2 13.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 3.3 - - - 4.6 - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 1.3 3.5 2.2 1.4 5.3 - 2.3 2.4 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 4.4 - 11.2 19.1 31.9 59.1 91.5 110.5 133.9 129.1 120.1 13.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - - - 4.7 0.1
Ben C40-41 - 1.7 1.6 - - - - - - 1.2 - 1.2 1.1 - - - - 2.4 0.5
Hudmelanom C43 - - - 5.9 4.0 10.8 10.8 20.6 21.4 28.7 29.3 28.4 35.7 42.9 55.3 47.4 50.7 84.7 14.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - 2.7 - 2.9 5.4 3.7 5.1 9.5 13.4 25.7 55.3 113.3 161.4 353.1 7.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 1.4 8.9 8.2 2.3 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - 1.6 - - - - - - - - - 1.1 - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 1.7 1.7 - 1.5 1.3 1.3 - 1.5 2.7 - 1.3 2.4 8.9 10.0 8.9 14.4 16.1 7.1 2.2
Bröst C50 - - - - 2.7 6.7 29.8 51.4 111.2 235.6 324.9 315.8 473.8 450.1 365.4 321.4 359.7 331.9 101.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 4.0 8.1 6.8 17.6 26.8 29.9 48.4 95.8 103.7 150.0 155.1 191.6 182.2 183.6 27.6
  Livmoderhals C53 - - - - 2.7 5.4 2.7 8.8 10.7 3.7 5.1 5.9 2.2 1.4 3.6 6.2 11.5 7.1 3.1
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 2.7 2.9 6.7 10.0 20.4 55.6 63.5 85.7 90.9 88.6 103.8 68.3 13.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 0.0
  Äggstock C56 - - - - 1.3 2.7 1.4 4.4 8.0 13.7 19.1 29.6 33.4 50.0 37.4 72.1 41.5 47.1 8.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - 1.5 1.3 2.5 3.8 4.7 4.5 12.9 23.2 24.7 25.4 54.1 2.4
Urinorgan C64-68 1.7 - - - - - 1.4 2.9 1.3 11.2 16.6 30.8 30.1 40.0 58.8 109.2 117.6 145.9 9.3
  Njure C64 1.7 - - - - - 1.4 2.9 1.3 10.0 12.7 21.3 22.3 18.6 39.2 74.2 57.6 84.7 6.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 1.2 3.8 9.5 7.8 21.4 19.6 35.0 59.9 61.2 2.9
Öga C69 1.7 - - - - - - - - - - 1.2 - - - 2.1 6.9 - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.3 6.8 - 4.4 9.4 8.1 9.5 14.7 18.8 18.7 22.9 35.5 44.6 62.9 51.7 43.3 48.4 58.9 14.8
Sköldkörtel C73 - - - 4.4 4.0 8.1 2.7 14.7 6.7 7.5 11.5 10.6 12.3 14.3 12.5 22.7 13.8 18.8 5.8
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - 1.3 - - - - - - 2.4 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 1.5 - 2.5 5.1 4.7 16.7 15.7 41.0 59.7 62.3 124.8 4.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.7 5.1 4.9 13.3 6.7 13.4 9.5 4.4 10.7 15.0 28.0 37.8 44.6 108.6 140.8 146.3 207.5 214.2 21.9
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.6 8.9 - 8.1 5.4 2.9 - - 2.5 1.2 - 2.9 10.7 6.2 4.6 4.7 2.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 1.7 1.6 1.5 2.7 2.7 1.4 1.5 6.7 5.0 14.0 21.3 26.8 41.4 64.2 49.4 71.5 82.4 8.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 1.4 1.8 2.1 2.3 2.4 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 1.3 - - 4.7 6.7 25.7 19.6 18.5 32.3 18.8 2.1
  Leukemi C91-95 11.7 1.7 1.6 3.0 4.0 1.3 2.7 - - 5.0 10.2 7.1 3.3 15.7 25.0 30.9 59.9 47.1 5.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1.7 - - - - - - - 1.2 - 1.2 - 2.9 7.1 8.2 16.1 35.3 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 1.3 - - 2.7 3.7 1.3 2.4 7.8 18.6 12.5 30.9 20.8 23.5 2.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 1.4 - 5.4 12.5 35.7 36.7 58.0 67.2 21.4 20.6 18.4 25.9 9.6
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 8.9 102.5 195.0 214.3 121.9 72.4 38.6 22.9 11.8 10.0 4.3 5.3 2.1 - - 53.7
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 1.5 5.4 6.7 6.8 10.3 10.7 5.0 6.4 13.0 5.6 10.0 7.1 10.3 11.5 9.4 4.8
  Basaliom i hud - - 1.6 - 1.3 5.4 16.3 27.9 67.0 68.6 105.7 153.8 283.2 398.7 533.0 597.5 797.8 920.4 71.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.