Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1.7 3.4 3.3 3.0 6.7 5.4 14.9 13.2 40.2 62.3 94.3 167.9 274.2 403.0 552.6 785.0 1093 1521 76.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 3.7 1.3 3.5 5.6 12.9 8.9 10.3 9.2 16.5 1.4
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 1.4 - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - 2.2 2.9 3.6 6.2 2.3 7.1 0.4
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.2 - 2.4 3.3 2.9 3.6 2.1 4.6 4.7 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 1.4 - - - 4.7 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 2.5 1.3 1.2 - 4.3 1.8 2.1 2.3 - 0.5
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 2.7 4.4 6.7 11.2 17.8 37.8 72.5 100.0 171.1 253.4 325.1 553.2 20.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 3.3 5.7 1.8 18.5 11.5 21.2 0.7
  Magsäck C16 - - - - - - 1.4 1.5 2.7 5.0 1.3 5.9 7.8 15.7 16.0 30.9 36.9 73.0 2.9
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 1.2 - - 2.2 - - 2.1 2.3 4.7 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 2.9 - 2.5 - 10.6 12.3 20.0 48.1 47.4 71.5 117.7 4.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 1.3 - - 2.4 6.7 11.4 8.9 24.7 20.8 51.8 1.6
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 1.2 - 1.4 - - - 2.4 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - 2.7 - 5.1 4.7 12.3 7.1 17.8 22.7 23.1 25.9 2.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.2 1.3 - 4.5 7.1 14.3 18.5 27.7 56.5 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 1.4 - - 1.2 8.9 11.8 21.2 31.4 60.6 80.4 113.0 174.2 6.3
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 1.3 1.2 2.2 - 3.6 8.2 18.4 25.9 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 2.7 6.2 12.7 21.3 51.3 71.4 83.8 113.3 133.7 136.5 10.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 1.1 2.9 - - 6.9 - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 2.4 - 1.4 - - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 2.7 6.2 12.7 18.9 49.1 67.2 83.8 111.3 119.9 127.1 9.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - - - 2.4 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - 1.4 - - 2.3 2.4 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - 1.3 - - 1.3 2.5 2.5 5.9 3.3 7.1 7.1 6.2 9.2 16.5 1.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 1.3 - - - - - - 2.1 6.9 9.4 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 1.2 2.2 - 8.9 4.1 6.9 - 0.4
Autonoma nervsystemet C47 - - 1.6 1.5 - - - - 1.3 - - 1.2 1.1 - - - - - 0.5
Bindvävnad C48-49 - - 1.6 - 2.7 - 1.4 - - 2.5 1.3 1.2 1.1 - 10.7 8.2 9.2 11.8 1.1
Bröst C50 - - - - - 1.3 2.7 2.9 10.7 21.2 26.8 44.9 43.5 70.0 60.6 78.3 119.9 167.1 12.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - 1.4 - 5.4 5.0 8.9 22.5 41.2 42.9 80.2 92.7 122.2 141.2 8.8
  Livmoderhals C53 - - - - - - 1.4 - 1.3 - - 2.4 3.3 - - 4.1 4.6 11.8 0.5
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 1.2 1.3 4.7 8.9 11.4 28.5 18.5 48.4 44.7 2.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 4.0 3.7 6.4 15.4 26.8 25.7 42.8 61.8 59.9 51.8 5.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - 1.3 - 2.2 5.7 8.9 8.2 9.2 30.6 0.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 1.2 1.3 2.4 10.0 7.1 7.1 51.5 66.9 110.6 2.4
  Njure C64 - - - - - - - - - 1.2 1.3 2.4 5.6 2.9 3.6 39.1 32.3 56.5 1.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 4.5 4.3 3.6 12.4 34.6 54.1 0.9
Öga C69 - - - - - - 1.4 - - - - - - 2.9 - - 4.6 2.4 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 1.7 - - 2.7 2.7 1.4 2.9 8.0 6.2 10.2 8.3 16.7 28.6 26.7 20.6 36.9 25.9 5.1
Sköldkörtel C73 - - - - - - 1.4 - 1.3 - - 1.2 - 1.4 1.8 10.3 11.5 4.7 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - 1.2 1.3 - 1.1 - - - - 2.4 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 1.5 - - 2.5 2.4 7.8 10.0 21.4 51.5 59.9 115.3 2.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1.7 1.7 - 1.5 1.3 - 2.7 1.5 1.3 1.2 7.6 14.2 16.7 47.2 64.2 82.4 168.3 204.8 8.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 1.4 - - - - - - - 3.6 - 6.9 2.4 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - 1.3 - 5.1 3.5 8.9 21.4 28.5 28.8 66.9 82.4 3.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 1.8 2.1 - 2.4 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 1.3 2.4 3.3 11.4 10.7 20.6 30.0 35.3 1.4
  Leukemi C91-95 1.7 - - 1.5 1.3 - 1.4 1.5 - - 1.3 2.4 3.3 10.0 14.3 26.8 53.0 54.1 2.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1.7 - - - - - - - 1.2 - 1.2 - - 1.8 4.1 6.9 18.8 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 4.7 1.1 4.3 3.6 - 4.6 9.4 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - 1.4 - 2.1 - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - 2.1 2.3 7.1 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.