Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1400 89.5 1.4 4.0 1.2 4.0
Mun och svalg C00-14 23 98.3 0.9 0.9 - -
  Läpp C00 4 94.7 - 5.3 - -
  Tunga C02 7 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 6 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 90.9 9.1 - - -
  Svalg C01,C09-14 4 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 259 75.8 0.5 13.1 2.9 7.6
  Matstrupe C15 9 93.0 - 4.7 - 2.3
  Magsäck C16 26 93.9 - 1.5 0.8 3.8
  Tunntarm C17 4 88.9 - 11.1 - -
  Tjocktarm C18 94 93.2 - 2.1 1.1 3.6
  Ändtarm C19-20 36 97.8 - 1.1 - 1.1
  Anus C21 2 100.0 - - - -
  Lever C22 16 63.3 3.8 16.5 10.1 6.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 14 41.2 2.9 38.2 2.9 14.7
  Bukspottkörtel C25 55 36.9 0.7 39.1 5.5 17.9
  Andra matsmältningsorgan C26 6 17.9 - 21.4 25.0 35.7
Andningsorgan C30-39 86 76.9 7.6 7.4 2.1 6.0
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 2 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 81 76.8 8.1 7.7 1.7 5.7
  Mediastinum C38 1 66.7 - 33.3 - -
Ben C40-41 1 83.3 - - - 16.7
Hudmelanom C43 59 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 72 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 2 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 10 95.8 - 2.1 - 2.1
Bröst C50 451 99.5 0.1 0.1 0.1 0.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 145 94.5 0.6 2.1 1.0 1.9
  Livmoderhals C53 10 98.0 2.0 - - -
  Livmoderkropp C54 73 98.9 0.3 0.3 0.3 0.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 33.3 - 66.7 - -
  Äggstock C56 45 89.2 0.4 5.4 0.9 4.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 17 89.2 1.2 - 4.8 4.8
Urinorgan C64-68 61 86.6 1.3 5.2 2.3 4.6
  Njure C64 39 83.4 - 7.8 3.1 5.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 23 92.1 3.5 0.9 0.9 2.6
Öga C69 1 66.7 - 16.7 - 16.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 59 90.5 - 3.0 1.4 5.1
Sköldkörtel C73 21 95.3 4.7 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - - 50.0 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 34 50.9 7.1 15.4 5.3 21.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 114 81.0 4.9 1.1 1.1 12.0
  Hodgkin lymfom C81 7 97.3 - - - 2.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 45 97.3 - - 0.4 2.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 80.0 - - - 20.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 71.8 5.6 8.5 1.4 12.7
  Leukemi C91-95 25 66.1 12.1 - 1.6 20.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 7 37.1 20.0 - - 42.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 14 77.1 2.9 - 2.9 17.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 43 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 119 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 16 97.5 - - - 2.5
  Basaliom i hud 443 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.