Prostata 454 29.1 87.2
Lunga, luftstrupe 187 12.0 36.0
Tjocktarm 88 5.6 15.8
Urinblåsa och urinvägar3 81 5.2 14.2
Hud, ej-melanom2 80 5.1 12.7
Non-Hodgkin lymfom 67 4.3 14.7
Njure 59 3.8 11.7
Hudmelanom 59 3.8 11.8
Ändtarm 50 3.2 11.1
Bukspottkörtel 48 3.1 8.9
Alla cancerformer2 1559 100.0 316.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.