Lunga, luftstrupe 150 25.5 28.4
Prostata 73 12.4 11.1
Bukspottkörtel 40 6.8 7.4
Tjocktarm 32 5.4 5.2
Magsäck 30 5.1 5.2
Non-Hodgkin lymfom 28 4.8 5.6
Urinblåsa och urinvägar3 22 3.7 3.5
Njure 22 3.7 3.4
Matstrupe 21 3.6 3.7
Lever 21 3.6 3.8
Alla cancerformer2 588 100.0 107.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.