Bröst 444 30.1 96.2
Tjocktarm 101 6.9 15.0
Lunga, luftstrupe 88 6.0 13.0
Hud, ej-melanom2 87 5.9 7.1
Livmoderkropp 83 5.6 15.3
Non-Hodgkin lymfom 62 4.2 9.9
Hudmelanom 58 3.9 14.5
Bukspottkörtel 52 3.5 6.4
Hjärna, centrala nervsystemet 50 3.4 11.2
Ändtarm 43 2.9 7.8
Alla cancerformer2 1474 100.0 267.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.