Bröst 93 17.2 15.3
Lunga, luftstrupe 68 12.5 10.3
Bukspottkörtel 51 9.4 6.2
Tjocktarm 36 6.6 4.2
Äggstock 32 5.9 4.5
Non-Hodgkin lymfom 29 5.4 3.2
Magsäck 20 3.7 2.7
Livmoderkropp 20 3.7 2.6
Leukemi 18 3.3 1.6
Hjärna, centrala nervsystemet 18 3.3 3.5
Alla cancerformer2 542 100.0 72.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.