Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1452 34.2 3.5 5.3 20.8 5.9 3.8 26.6
Mun och svalg C00-14 34 35.7 4.2 23.8 14.3 1.8 4.2 16.1
  Läpp C00 7 60.6 - - - - - 39.4
  Tunga C02 5 40.0 8.0 20.0 12.0 4.0 4.0 12.0
  Annan muncancer C03-06 8 43.6 5.1 28.2 10.3 2.6 5.1 5.1
  Spottkörtel C07-08 3 46.7 - 6.7 13.3 6.7 6.7 20.0
  Svalg C01,C09-14 11 10.7 5.4 41.1 26.8 - 5.4 10.7
Matsmältningsorgan C15-26 283 13.7 6.7 9.9 24.5 8.6 8.3 28.2
  Matstrupe C15 21 13.5 1.9 12.5 28.8 8.7 6.7 27.9
  Magsäck C16 34 14.0 1.2 9.3 34.9 8.1 7.6 25.0
  Tunntarm C17 5 11.1 - 11.1 37.0 14.8 3.7 22.2
  Tjocktarm C18 86 14.7 12.9 10.5 17.5 8.4 10.5 25.5
  Ändtarm C19-20 51 20.6 11.9 19.8 15.4 6.7 5.5 20.2
  Anus C21 2 33.3 - 11.1 11.1 11.1 11.1 22.2
  Lever C22 25 17.7 0.8 2.4 12.1 5.6 4.8 56.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 10 7.8 2.0 3.9 21.6 7.8 21.6 35.3
  Bukspottkörtel C25 46 3.9 1.7 3.0 43.5 11.3 7.8 28.7
  Andra matsmältningsorgan C26 3 - - - 37.5 18.8 12.5 31.3
Andningsorgan C30-39 164 13.9 1.8 11.2 33.3 14.9 6.2 18.7
  Näsa, bihåla C30-31 3 23.1 38.5 7.7 23.1 - 7.7 -
  Struphuvud C32 9 41.9 9.3 9.3 20.9 - 4.7 14.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 151 12.2 0.8 11.5 34.3 16.0 6.4 18.8
  Mediastinum C38 1 16.7 - - 16.7 - - 66.7
Ben C40-41 3 30.8 - - 30.8 - 7.7 30.8
Hudmelanom C43 65 30.6 2.2 10.8 8.0 0.9 7.1 40.4
Hud, ej-melanom C44 77 34.5 0.5 1.0 1.0 0.3 1.0 61.7
Mesoteliom C45 14 28.2 2.8 7.0 21.1 9.9 4.2 26.8
Autonoma nervsystemet C47 1 50.0 - - 25.0 - - 25.0
Bindvävnad C48-49 8 50.0 - 2.5 5.0 7.5 5.0 30.0
Bröst C50 3 21.4 - 64.3 - - 7.1 7.1
Manliga könsorgan C60-63 464 53.0 5.0 1.5 12.6 1.9 0.9 25.2
  Prostata C61 446 52.9 5.2 1.1 13.0 1.8 0.8 25.1
  Testikel C62 14 56.3 - 9.9 1.4 4.2 2.8 25.4
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 52.6 - 15.8 - - - 31.6
Urinorgan C64-68 131 52.1 0.6 1.2 10.2 3.7 2.3 29.9
  Njure C64 49 42.2 0.8 0.4 16.4 8.6 3.3 28.3
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 82 57.9 0.5 1.7 6.6 0.7 1.7 30.9
Öga C69 2 45.5 9.1 - 36.4 9.1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 38 98.9 - - - - - 1.1
Sköldkörtel C73 9 40.0 4.4 20.0 15.6 4.4 2.2 13.3
Andra endokrina körtlar C74-75 2 - - - 11.1 11.1 22.2 55.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 25 - - 1.6 41.3 23.0 12.7 21.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 130 7.6 0.2 0.8 60.4 10.2 2.0 19.0
  Hodgkin lymfom C81 6 13.8 - 3.4 37.9 6.9 3.4 34.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 60 14.8 0.3 1.0 40.3 5.0 3.0 35.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 3 - - - 53.8 23.1 7.7 15.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 17 - - 1.2 83.7 10.5 - 4.7
  Leukemi C91-95 29 0.7 - - 85.6 13.7 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 6 - - - 78.6 21.4 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 10 - - - 71.4 22.4 4.1 2.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 392 99.8 - - 0.1 - 0.1 0.1
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.