Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1400 35.7 1.7 13.7 16.2 5.1 4.4 23.3
Mun och svalg C00-14 23 35.9 6.0 17.9 9.4 0.9 1.7 28.2
  Läpp C00 4 15.8 - 5.3 - - 5.3 73.7
  Tunga C02 7 58.3 2.8 11.1 11.1 - 2.8 13.9
  Annan muncancer C03-06 6 35.5 12.9 9.7 16.1 3.2 - 22.6
  Spottkörtel C07-08 2 36.4 - 18.2 9.1 - - 36.4
  Svalg C01,C09-14 4 15.0 10.0 55.0 5.0 - - 15.0
Matsmältningsorgan C15-26 259 14.0 6.3 8.3 23.0 8.8 6.7 32.9
  Matstrupe C15 9 23.3 4.7 9.3 11.6 7.0 7.0 37.2
  Magsäck C16 26 9.2 - 8.4 29.8 7.6 8.4 36.6
  Tunntarm C17 4 - - - 55.6 16.7 5.6 22.2
  Tjocktarm C18 94 16.9 10.5 10.7 21.4 7.7 5.1 27.8
  Ändtarm C19-20 36 18.5 15.2 17.4 12.9 6.7 6.2 23.0
  Anus C21 2 22.2 22.2 11.1 - - - 44.4
  Lever C22 16 15.2 - 2.5 16.5 5.1 8.9 51.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 14 19.1 - 1.5 17.6 8.8 10.3 42.6
  Bukspottkörtel C25 55 7.3 0.7 2.6 32.1 13.1 7.7 36.5
  Andra matsmältningsorgan C26 6 - - - 28.6 14.3 7.1 50.0
Andningsorgan C30-39 86 15.7 1.9 10.2 34.3 12.7 4.6 20.6
  Näsa, bihåla C30-31 1 20.0 - - 20.0 - 20.0 40.0
  Struphuvud C32 2 41.7 8.3 8.3 16.7 8.3 8.3 8.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 81 14.8 1.7 10.6 35.6 13.3 4.4 19.5
  Mediastinum C38 1 - - - 33.3 - - 66.7
Ben C40-41 1 50.0 - - - - - 50.0
Hudmelanom C43 59 35.0 1.0 5.7 4.0 - 4.7 49.5
Hud, ej-melanom C44 72 31.8 - 0.6 0.3 0.3 0.8 66.3
Mesoteliom C45 2 36.4 9.1 9.1 18.2 - 9.1 18.2
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - 50.0 - - 50.0
Bindvävnad C48-49 10 35.4 - 4.2 25.0 4.2 4.2 27.1
Bröst C50 451 55.0 - 32.0 3.2 1.4 2.3 6.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 145 28.7 0.7 2.1 19.3 4.3 11.0 33.8
  Livmoderhals C53 10 38.0 2.0 6.0 12.0 - 8.0 34.0
  Livmoderkropp C54 73 38.9 - 2.5 10.4 1.4 7.1 39.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 - - - 66.7 - - 33.3
  Äggstock C56 45 10.3 1.3 - 36.3 10.3 18.8 22.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 17 28.9 1.2 3.6 15.7 3.6 9.6 37.3
Urinorgan C64-68 61 45.3 1.6 2.0 12.4 5.5 0.7 32.6
  Njure C64 39 45.1 1.0 2.1 12.4 7.8 - 31.6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 23 45.6 2.6 1.8 12.3 1.8 1.8 34.2
Öga C69 1 33.3 - - - 50.0 - 16.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 59 98.3 - - 0.3 - - 1.4
Sköldkörtel C73 21 46.2 3.8 16.0 4.7 4.7 1.9 22.6
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - - - 50.0 50.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 34 0.6 0.6 0.6 33.7 18.3 16.6 29.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 114 6.2 - 0.4 58.6 12.1 2.3 20.4
  Hodgkin lymfom C81 7 8.1 - - 43.2 2.7 - 45.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 45 13.3 - 0.9 32.7 4.9 5.8 42.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 2.8 - - 76.1 16.9 - 4.2
  Leukemi C91-95 25 - - - 80.6 19.4 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 7 - - - 74.3 25.7 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 14 - - - 82.9 17.1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 43 98.6 0.5 0.5 - - - 0.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals 119 99.7 - - - - - 0.3
  Borderlinetumör i äggstock D39 16 81.3 - - - - - 18.8
  Basaliom i hud 443 99.9 - - - - 0.0 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.