Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1192 4568 7498 10458
Mun och svalg C00-14 30 124 178 287
  Läpp C00 4 28 42 90
  Tunga C02 5 18 27 40
  Annan muncancer C03-06 8 33 46 60
  Spottkörtel C07-08 1 11 18 32
  Svalg C01,C09-14 12 34 45 65
Matsmältningsorgan C15-26 173 598 918 1252
  Matstrupe C15 12 22 23 24
  Magsäck C16 13 49 77 129
  Tunntarm C17 4 13 17 23
  Tjocktarm C18 71 265 432 583
  Ändtarm C19-20 46 186 294 406
  Anus C21 1 7 12 16
  Lever C22 8 20 22 26
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 12 13 14
  Bukspottkörtel C25 14 24 28 31
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 106 208 270 359
  Näsa, bihåla C30-31 3 8 11 18
  Struphuvud C32 11 29 47 79
  Lunga, luftstrupe C33-34 92 169 208 254
  Mediastinum C38 - 1 2 3
Ben C40-41 2 11 19 46
Hudmelanom C43 57 263 407 638
Hud, ej-melanom C44 72 297 442 577
Mesoteliom C45 7 16 17 17
Autonoma nervsystemet C47 2 2 2 11
Bindvävnad C48-49 8 25 35 77
Bröst C50 3 12 20 27
Manliga könsorgan C60-63 458 2041 3569 4526
  Prostata C61 432 1960 3404 4210
  Testikel C62 22 67 136 278
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 14 29 38
Urinorgan C64-68 116 459 730 1077
  Njure C64 43 152 239 343
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 73 307 491 734
Öga C69 1 9 18 51
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 25 88 183 379
Sköldkörtel C73 3 32 50 116
Andra endokrina körtlar C74-75 2 4 7 16
Annan eller ospecifierad C76,C80 17 28 38 64
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 110 351 595 938
  Hodgkin lymfom C81 10 25 49 139
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 45 171 268 415
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 7 11 13
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 35 56 76
  Leukemi C91-95 26 73 159 232
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 6 6 6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 13 34 46 57
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 427 1787 2677 3551
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.