Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1195 4735 8025 14076
Mun och svalg C00-14 24 85 148 238
  Läpp C00 6 17 30 43
  Tunga C02 4 26 44 67
  Annan muncancer C03-06 7 21 33 53
  Spottkörtel C07-08 4 9 25 49
  Svalg C01,C09-14 3 12 16 26
Matsmältningsorgan C15-26 187 575 908 1477
  Matstrupe C15 8 14 16 22
  Magsäck C16 18 41 69 136
  Tunntarm C17 1 10 18 31
  Tjocktarm C18 85 318 516 822
  Ändtarm C19-20 39 133 216 366
  Anus C21 5 7 13 27
  Lever C22 7 10 11 12
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 12 16 21
  Bukspottkörtel C25 21 30 32 39
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 1
Andningsorgan C30-39 58 124 169 220
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 4 10
  Struphuvud C32 4 10 11 17
  Lunga, luftstrupe C33-34 52 111 153 188
  Mediastinum C38 1 1 1 2
Ben C40-41 4 5 13 37
Hudmelanom C43 56 261 437 794
Hud, ej-melanom C44 82 290 432 595
Mesoteliom C45 3 4 4 4
Autonoma nervsystemet C47 - - - 5
Bindvävnad C48-49 5 32 50 85
Bröst C50 433 2042 3525 6176
Kvinnliga könsorgan C51-58 131 507 924 1785
  Livmoderhals C53 9 42 94 214
  Livmoderkropp C54 76 299 549 1074
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 7
  Äggstock C56 29 114 195 356
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 17 52 86 134
Urinorgan C64-68 42 189 295 500
  Njure C64 31 124 181 300
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 65 114 200
Öga C69 2 4 8 38
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 36 178 336 718
Sköldkörtel C73 18 86 170 452
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 18 38 45 76
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 96 315 560 868
  Hodgkin lymfom C81 3 30 53 107
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 48 136 261 408
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 2 4 6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 36 61 72
  Leukemi C91-95 18 57 113 197
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 9 9 9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 15 45 59 69
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 41 210 359 579
  Förstadier till cancer i livmoderhals 120 594 1025 1748
  Borderlinetumör i äggstock D39 21 76 120 297
  Basaliom i hud 489 2053 3134 4324
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.