Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 249 932 1502 2101
Mun och svalg C00-14 7 27 39 59
  Läpp C00 1 5 7 14
  Tunga C02 1 4 7 9
  Annan muncancer C03-06 2 7 10 13
  Spottkörtel C07-08 0 3 4 8
  Svalg C01,C09-14 3 8 11 16
Matsmältningsorgan C15-26 35 118 179 237
  Matstrupe C15 2 4 4 5
  Magsäck C16 3 10 15 25
  Tunntarm C17 1 3 4 5
  Tjocktarm C18 13 50 80 107
  Ändtarm C19-20 10 38 58 76
  Anus C21 0 2 3 4
  Lever C22 1 4 5 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 3 5 6 7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 21 43 55 71
  Näsa, bihåla C30-31 0 2 2 4
  Struphuvud C32 2 6 10 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 18 34 41 49
  Mediastinum C38 - 0 1 1
Ben C40-41 0 5 8 16
Hudmelanom C43 11 57 90 137
Hud, ej-melanom C44 11 47 71 93
Mesoteliom C45 1 3 4 4
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 4
Bindvävnad C48-49 2 6 9 20
Bröst C50 1 3 4 5
Manliga könsorgan C60-63 94 395 663 827
  Prostata C61 83 363 602 720
  Testikel C62 10 29 55 100
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 6 7
Urinorgan C64-68 22 88 138 202
  Njure C64 9 33 51 72
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 55 87 131
Öga C69 1 3 5 14
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 31 60 114
Sköldkörtel C73 1 9 13 28
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 3 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 6 8 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 89 155 250
  Hodgkin lymfom C81 3 9 18 45
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 40 63 99
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 7 11 15
  Leukemi C91-95 8 23 49 75
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 7 10 12
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 82 329 485 628
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.