Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 234 944 1574 2541
Mun och svalg C00-14 4 17 27 41
  Läpp C00 1 2 3 5
  Tunga C02 0 5 8 12
  Annan muncancer C03-06 1 4 6 9
  Spottkörtel C07-08 1 3 7 10
  Svalg C01,C09-14 1 2 3 6
Matsmältningsorgan C15-26 32 91 139 213
  Matstrupe C15 1 2 2 3
  Magsäck C16 4 8 12 20
  Tunntarm C17 0 2 3 5
  Tjocktarm C18 13 48 76 118
  Ändtarm C19-20 7 21 34 51
  Anus C21 1 1 2 4
  Lever C22 2 2 2 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 4 5 5 6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0 0
Andningsorgan C30-39 9 21 28 37
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 2
  Struphuvud C32 1 2 2 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 19 25 31
  Mediastinum C38 0 0 0 0
Ben C40-41 2 2 5 12
Hudmelanom C43 14 61 100 162
Hud, ej-melanom C44 7 29 44 62
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 1 6 11 18
Bröst C50 92 433 724 1121
Kvinnliga könsorgan C51-58 25 97 175 287
  Livmoderhals C53 3 14 31 49
  Livmoderkropp C54 14 51 89 145
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 1
  Äggstock C56 6 25 42 71
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 8 14 20
Urinorgan C64-68 8 32 46 77
  Njure C64 7 23 31 51
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1 9 15 26
Öga C69 1 1 2 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 49 86 167
Sköldkörtel C73 5 25 48 110
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 7 7 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 71 130 206
  Hodgkin lymfom C81 1 12 22 40
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 27 52 78
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 0 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 6 11 12
  Leukemi C91-95 6 18 35 63
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 7 9 11
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 42 71 107
  Förstadier till cancer i livmoderhals 52 256 429 631
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 22 33 69
  Basaliom i hud 74 304 452 595
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.