Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 236 232 250 253 263 281 281 294 312 337 331
Mun och svalg C00-14 4 2 3 3 3 4 5 5 4 5 5
  Läpp C00 1 1 0 0 1 1 0 - - - -
  Tunga C02 1 - 0 0 - 1 1 2 1 - 1
  Annan muncancer C03-06 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1
  Spottkörtel C07-08 0 - 0 0 0 0 1 1 0 - -
  Svalg C01,C09-14 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3
Matsmältningsorgan C15-26 76 71 73 68 75 79 82 78 94 114 118
  Matstrupe C15 7 6 4 4 6 8 6 5 6 9 10
  Magsäck C16 42 34 32 24 24 20 21 18 17 13 19
  Tunntarm C17 0 1 0 1 1 1 1 0 1 5 8
  Tjocktarm C18 4 5 9 9 10 13 12 13 17 23 25
  Ändtarm C19-20 5 7 8 8 10 12 13 12 13 13 10
  Anus C21 - - 0 - - 0 - - 0 - -
  Lever C22 1 4 3 5 4 6 7 7 11 9 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 3 3 4 5 5 3 6 7 4
  Bukspottkörtel C25 13 12 11 11 15 13 16 17 22 31 23
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 2 1 - 1 3 2 4 9
Andningsorgan C30-39 95 90 97 97 81 78 81 81 74 72 88
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 - 0 1 0 0 0 1 2 1
  Struphuvud C32 5 4 2 3 3 3 1 4 3 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 90 85 95 93 78 74 79 76 70 69 85
  Mediastinum C38 0 0 - 1 - 0 - 0 0 - -
Ben C40-41 1 0 1 1 0 0 0 - 1 1 2
Hudmelanom C43 1 2 2 2 4 4 4 3 5 7 3
Hud, ej-melanom C44 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 3
Mesoteliom C45 0 0 - 1 1 2 2 1 3 3 5
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - 0 0 - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3
Bröst C50 0 0 0 0 0 0 - 0 - - -
Manliga könsorgan C60-63 16 20 24 27 35 44 46 53 51 48 42
  Prostata C61 14 19 24 27 34 43 45 52 51 47 42
  Testikel C62 1 1 0 0 0 0 - 0 - 1 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 0 - 0 1 1 1 0 - -
Urinorgan C64-68 10 12 14 16 15 19 18 20 21 25 23
  Njure C64 3 5 5 7 9 9 10 9 10 11 14
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 7 7 9 9 6 10 8 11 11 14 9
Öga C69 0 0 1 0 1 1 0 - 1 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 5 6 7 9 7 6 11 12 8 5
Sköldkörtel C73 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 -
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 0 1 1 0 0 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 9 8 8 13 14 10 12 9 14 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 18 17 20 23 27 23 26 30 34 21
  Hodgkin lymfom C81 2 2 2 1 2 0 0 0 1 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 6 4 6 9 10 10 10 11 13 7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - - 0 - 0 1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 2 3 4 3 6 4 4 6 8 6
  Leukemi C91-95 9 7 7 7 7 8 6 9 10 7 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 1 4 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 0 1 2 3 1 1 1 2 -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - 1 - - - 0 - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.