Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 176 187 213 231 238 256 266 258 283 308 284
Mun och svalg C00-14 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2
  Läpp C00 - 0 - - - 0 - 0 - - -
  Tunga C02 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1
  Annan muncancer C03-06 0 0 0 1 1 2 1 1 1 - 1
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 -
Matsmältningsorgan C15-26 75 76 84 95 92 87 85 84 92 90 81
  Matstrupe C15 10 8 8 7 6 6 5 5 4 4 6
  Magsäck C16 29 26 27 26 20 17 18 13 16 8 7
  Tunntarm C17 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 -
  Tjocktarm C18 8 10 11 16 17 16 15 17 21 21 24
  Ändtarm C19-20 8 8 8 12 8 12 10 10 8 13 15
  Anus C21 - - 0 - 0 0 1 0 0 - -
  Lever C22 2 2 4 3 6 5 4 5 5 8 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 6 7 12 12 10 11 9 8 7 5
  Bukspottkörtel C25 8 11 14 17 21 18 20 22 26 27 19
  Andra matsmältningsorgan C26 5 3 3 2 1 1 1 3 3 1 3
Andningsorgan C30-39 7 6 9 16 12 19 25 24 27 38 37
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 1 - 1 0 0 0 - -
  Struphuvud C32 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 5 7 14 11 17 24 23 26 38 35
  Mediastinum C38 0 - 0 1 0 0 0 0 1 - 1
Ben C40-41 0 1 0 1 0 1 0 0 - - -
Hudmelanom C43 0 3 2 3 2 2 2 4 3 2 5
Hud, ej-melanom C44 1 - 1 1 0 1 2 1 1 - -
Mesoteliom C45 0 - 0 0 1 0 1 0 1 1 4
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - 0 - - 0 - 0 - 1
Bindvävnad C48-49 1 1 2 1 1 3 3 3 2 - 4
Bröst C50 24 28 32 34 37 36 46 42 48 57 43
Kvinnliga könsorgan C51-58 30 25 30 27 29 31 26 31 32 40 32
  Livmoderhals C53 12 6 7 6 5 4 3 2 3 5 2
  Livmoderkropp C54 6 8 9 4 7 6 8 10 8 9 7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 0 1 0 0 - 0 1 -
  Äggstock C56 8 9 10 13 14 17 11 14 15 22 15
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 2 3 4 2 3 3 4 5 3 8
Urinorgan C64-68 4 6 9 7 10 13 12 13 14 14 15
  Njure C64 2 5 7 5 6 7 7 10 8 9 10
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 2 3 2 4 6 5 4 6 5 5
Öga C69 0 1 0 - 1 1 1 0 0 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 4 6 6 6 7 9 9 11 11 8
Sköldkörtel C73 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 1 1 0 0 - 1 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 11 12 11 14 14 18 19 17 13 19 26
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14 22 21 21 27 29 32 25 34 29 25
  Hodgkin lymfom C81 1 2 1 1 1 0 1 - 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 4 6 6 10 12 12 10 15 12 6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 0 0 0 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 4 6 6 7 6 5 8 7 3
  Leukemi C91-95 7 12 9 8 7 7 10 8 7 8 12
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 2 2 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 0 2 2 1 1 0 - 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 0 1 0 1 1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 0 - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 1 - - - 1 0 0 - - -
  Basaliom i hud 0 1 - 0 - 0 0 - - 1 -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.